MIC
Bán 4.07
Chênh lệch Chênh lệch0.06
Mua 4.13

Giao dịch Macquarie Infrastructure Corporation - biểu đồ giá MIC

Bán 4.07
Chênh lệch Chênh lệch0.06
Mua 4.13
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MIC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 20, 2022 4.07 0.00 0.00% 4.07 4.07 4.07
Jul 19, 2022 4.07 0.01 0.25% 4.06 4.07 4.06
Jul 18, 2022 4.06 0.00 0.00% 4.06 4.06 4.06
Jul 15, 2022 4.05 0.00 0.00% 4.05 4.06 4.02
Jul 14, 2022 4.03 0.01 0.25% 4.02 4.05 4.02
Jul 13, 2022 4.04 0.00 0.00% 4.04 4.06 4.01
Jul 12, 2022 4.06 0.01 0.25% 4.05 4.06 4.04
Jul 11, 2022 4.03 0.02 0.50% 4.01 4.05 4.01
Jul 8, 2022 4.06 0.05 1.25% 4.01 4.06 4.01
Jul 7, 2022 4.05 0.05 1.25% 4.00 4.07 4.00
Jul 6, 2022 4.05 0.03 0.75% 4.02 4.07 4.01
Jul 5, 2022 4.04 0.06 1.51% 3.98 4.06 3.98
Jun 29, 2022 3.86 0.02 0.52% 3.84 3.87 3.83
Jun 28, 2022 3.86 0.05 1.31% 3.81 3.86 3.81
Jun 27, 2022 3.85 0.02 0.52% 3.83 3.90 3.83
Jun 24, 2022 3.82 0.04 1.06% 3.78 3.82 3.78
Jun 23, 2022 3.79 0.01 0.26% 3.78 3.80 3.77
Jun 22, 2022 3.79 0.03 0.80% 3.76 3.79 3.76
Jun 21, 2022 3.79 0.04 1.07% 3.75 3.79 3.73
Jun 17, 2022 3.77 -0.01 -0.26% 3.78 3.78 3.75