MGA
Bán 58.04
Chênh lệch Chênh lệch0.20
Mua 58.24

Giao dịch Magna International - biểu đồ giá MGA

Bán 58.04
Chênh lệch Chênh lệch0.20
Mua 58.24
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MGA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 24, 2022 57.78 1.12 1.98% 56.66 57.79 56.29
Jun 23, 2022 56.20 -0.17 -0.30% 56.37 56.77 55.48
Jun 22, 2022 56.20 0.20 0.36% 56.00 57.69 55.43
Jun 21, 2022 56.95 -0.38 -0.66% 57.33 57.45 56.34
Jun 17, 2022 54.79 0.06 0.11% 54.73 56.00 54.23
Jun 16, 2022 54.54 -3.18 -5.51% 57.72 57.72 53.89
Jun 15, 2022 59.53 1.54 2.66% 57.99 60.05 57.55
Jun 14, 2022 57.13 -0.67 -1.16% 57.80 58.75 57.03
Jun 13, 2022 57.63 -1.56 -2.64% 59.19 59.73 57.63
Jun 10, 2022 61.24 -1.56 -2.48% 62.80 63.98 61.23
Jun 9, 2022 64.47 -1.24 -1.89% 65.71 66.32 64.45
Jun 8, 2022 66.45 1.00 1.53% 65.45 67.22 65.45
Jun 7, 2022 66.27 0.29 0.44% 65.98 66.34 65.18
Jun 6, 2022 66.72 1.55 2.38% 65.17 67.02 64.92
Jun 3, 2022 63.83 -0.99 -1.53% 64.82 65.17 63.68
Jun 2, 2022 66.18 1.47 2.27% 64.71 66.59 64.68
Jun 1, 2022 64.24 -0.85 -1.31% 65.09 65.55 63.39
May 31, 2022 64.83 0.57 0.89% 64.26 66.13 63.81
May 27, 2022 63.87 0.82 1.30% 63.05 63.96 62.91
May 26, 2022 62.60 0.61 0.98% 61.99 63.67 61.47