MKR/BTC
Bán 0.04549
Chênh lệch Chênh lệch0.00196
Mua 0.04745
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MKR/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 3, 2022 0.04595 -0.00031 -0.67% 0.04626 0.04640 0.04559
Jul 2, 2022 0.04625 0.00082 1.80% 0.04543 0.04661 0.04461
Jul 1, 2022 0.04544 0.00090 2.02% 0.04454 0.04627 0.04344
Jun 30, 2022 0.04454 0.00018 0.41% 0.04436 0.04551 0.04307
Jun 29, 2022 0.04434 -0.00143 -3.12% 0.04577 0.04732 0.04402
Jun 28, 2022 0.04576 -0.00160 -3.38% 0.04736 0.04789 0.04543
Jun 27, 2022 0.04735 0.00068 1.46% 0.04667 0.04889 0.04665
Jun 26, 2022 0.04667 -0.00047 -1.00% 0.04714 0.04949 0.04630
Jun 25, 2022 0.04713 -0.00147 -3.02% 0.04860 0.04944 0.04649
Jun 24, 2022 0.04859 0.00326 7.19% 0.04533 0.04984 0.04489
Jun 23, 2022 0.04532 0.00211 4.88% 0.04321 0.04619 0.04321
Jun 22, 2022 0.04322 -0.00032 -0.73% 0.04354 0.04529 0.04252
Jun 21, 2022 0.04354 0.00060 1.40% 0.04294 0.04401 0.04226
Jun 20, 2022 0.04293 -0.00016 -0.37% 0.04309 0.04505 0.04217
Jun 19, 2022 0.04308 0.00525 13.88% 0.03783 0.04370 0.03742
Jun 18, 2022 0.03785 0.00113 3.08% 0.03672 0.03812 0.03562
Jun 17, 2022 0.03672 0.00137 3.88% 0.03535 0.03718 0.03522
Jun 16, 2022 0.03535 -0.00064 -1.78% 0.03599 0.03620 0.03423
Jun 15, 2022 0.03598 0.00104 2.98% 0.03494 0.03611 0.03287
Jun 14, 2022 0.03493 0.00157 4.71% 0.03336 0.03537 0.03205