MKR/USDT
Bán 846.99
Chênh lệch Chênh lệch2.22
Mua 849.21
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MKR/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 828.65 20.79 2.57% 807.86 848.36 803.13
Oct 3, 2022 807.92 53.44 7.08% 754.48 817.50 746.72
Oct 2, 2022 754.38 24.75 3.39% 729.63 772.48 727.02
Oct 1, 2022 729.58 -8.75 -1.19% 738.33 777.18 727.61
Sep 30, 2022 737.96 0.27 0.04% 737.69 777.82 731.11
Sep 29, 2022 737.24 6.56 0.90% 730.68 749.18 709.04
Sep 28, 2022 730.68 -12.22 -1.64% 742.90 754.61 682.09
Sep 27, 2022 742.69 24.17 3.36% 718.52 769.12 714.15
Sep 26, 2022 718.34 11.85 1.68% 706.49 720.34 671.84
Sep 25, 2022 706.48 28.10 4.14% 678.38 711.53 672.97
Sep 24, 2022 678.38 7.35 1.10% 671.03 688.86 666.77
Sep 23, 2022 670.52 22.82 3.52% 647.70 677.75 631.63
Sep 22, 2022 631.37 42.23 7.17% 589.14 651.03 588.85
Sep 21, 2022 589.34 -19.95 -3.27% 609.29 649.66 579.88
Sep 20, 2022 609.39 -18.22 -2.90% 627.61 635.98 593.24
Sep 19, 2022 627.53 -4.96 -0.78% 632.49 641.56 602.83
Sep 18, 2022 632.49 -52.64 -7.68% 685.13 685.78 603.19
Sep 17, 2022 685.14 16.36 2.45% 668.78 688.08 664.32
Sep 16, 2022 668.84 9.96 1.51% 658.88 672.50 650.84
Sep 15, 2022 658.85 -42.11 -6.01% 700.96 712.64 656.39