MKR/USD
Bán 857.75
Chênh lệch Chênh lệch3.90
Mua 861.65
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MKR/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 827.78 20.41 2.53% 807.37 847.85 802.65
Oct 3, 2022 807.43 54.16 7.19% 753.27 816.19 745.52
Oct 2, 2022 753.17 24.79 3.40% 728.38 771.20 725.85
Oct 1, 2022 728.33 -8.82 -1.20% 737.15 775.94 726.45
Sep 30, 2022 736.78 0.35 0.05% 736.43 776.56 729.86
Sep 29, 2022 735.99 5.85 0.80% 730.14 748.51 706.71
Sep 28, 2022 729.18 -13.42 -1.81% 742.60 754.30 681.95
Sep 27, 2022 742.39 24.98 3.48% 717.41 769.26 713.88
Sep 26, 2022 717.40 17.65 2.52% 699.75 719.33 665.30
Sep 25, 2022 699.75 28.51 4.25% 671.24 704.74 666.62
Sep 24, 2022 671.24 7.40 1.11% 663.84 681.54 659.61
Sep 23, 2022 663.33 22.18 3.46% 641.15 670.71 625.50
Sep 22, 2022 624.72 41.84 7.18% 582.88 644.31 582.59
Sep 21, 2022 583.08 -19.51 -3.24% 602.59 642.83 573.70
Sep 20, 2022 602.73 -18.16 -2.92% 620.89 629.29 586.76
Sep 19, 2022 620.80 -4.72 -0.75% 625.52 634.56 596.18
Sep 18, 2022 625.52 -52.13 -7.69% 677.65 678.23 596.53
Sep 17, 2022 677.66 16.32 2.47% 661.34 680.50 657.00
Sep 16, 2022 661.40 9.83 1.51% 651.57 665.03 643.61
Sep 15, 2022 651.53 -41.78 -6.03% 693.31 704.86 649.09