MKTX
Bán 287.48
Chênh lệch Chênh lệch0.73
Mua 288.21

Giao dịch MarketAxess Holdings Inc. - biểu đồ giá MKTX

Bán 287.48
Chênh lệch Chênh lệch0.73
Mua 288.21
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MKTX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 287.48 3.20 1.13% 284.28 290.18 283.75
May 26, 2022 281.57 4.18 1.51% 277.39 282.17 275.57
May 25, 2022 276.10 3.65 1.34% 272.45 278.93 272.45
May 24, 2022 278.57 1.62 0.58% 276.95 280.87 271.94
May 23, 2022 282.49 5.72 2.07% 276.77 285.76 272.82
May 20, 2022 279.04 12.62 4.74% 266.42 279.23 266.42
May 19, 2022 267.53 18.31 7.35% 249.22 270.28 248.78
May 18, 2022 249.95 -5.43 -2.13% 255.38 258.10 248.72
May 17, 2022 259.80 0.48 0.19% 259.32 260.12 255.40
May 16, 2022 257.55 -1.52 -0.59% 259.07 263.89 256.12
May 13, 2022 263.13 3.26 1.25% 259.87 265.24 257.58
May 12, 2022 256.64 6.29 2.51% 250.35 258.82 249.36
May 11, 2022 252.56 -0.28 -0.11% 252.84 256.13 249.77
May 10, 2022 255.27 -4.46 -1.72% 259.73 260.07 249.53
May 9, 2022 256.78 -3.97 -1.52% 260.75 263.89 255.47
May 6, 2022 264.80 -5.92 -2.19% 270.72 272.09 262.07
May 5, 2022 275.70 -0.42 -0.15% 276.12 280.96 270.40
May 4, 2022 280.48 14.73 5.54% 265.75 283.09 262.51
May 3, 2022 264.82 3.01 1.15% 261.81 267.62 257.35
May 2, 2022 261.19 -3.48 -1.31% 264.67 268.80 257.20