MMC
Bán 148.92
Chênh lệch Chênh lệch0.52
Mua 149.44

Giao dịch Marsh&Mclennan - biểu đồ giá MMC

Bán 148.92
Chênh lệch Chênh lệch0.52
Mua 149.44
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MMC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 26, 2022 148.92 -1.75 -1.16% 150.67 151.62 148.28
Sep 23, 2022 151.15 1.42 0.95% 149.73 151.36 149.01
Sep 22, 2022 150.89 -2.08 -1.36% 152.97 152.97 150.00
Sep 21, 2022 153.31 -2.53 -1.62% 155.84 158.39 153.31
Sep 20, 2022 155.22 0.70 0.45% 154.52 155.84 153.25
Sep 19, 2022 156.93 2.18 1.41% 154.75 157.03 154.52
Sep 16, 2022 156.03 1.52 0.98% 154.51 156.71 154.51
Sep 15, 2022 156.54 -2.24 -1.41% 158.78 158.78 155.97
Sep 14, 2022 158.49 -2.12 -1.32% 160.61 160.95 157.55
Sep 13, 2022 160.19 -4.11 -2.50% 164.30 165.08 159.93
Sep 12, 2022 167.17 0.74 0.44% 166.43 167.75 165.89
Sep 9, 2022 166.49 0.49 0.30% 166.00 167.37 165.40
Sep 8, 2022 166.02 1.30 0.79% 164.72 166.50 164.00
Sep 7, 2022 165.31 5.13 3.20% 160.18 165.62 160.17
Sep 6, 2022 161.35 1.24 0.77% 160.11 162.48 159.77
Sep 2, 2022 159.99 -3.03 -1.86% 163.02 164.27 159.11
Sep 1, 2022 162.30 2.27 1.42% 160.03 162.37 159.28
Aug 31, 2022 161.09 -1.72 -1.06% 162.81 164.41 160.85
Aug 30, 2022 162.24 -1.12 -0.69% 163.36 164.64 161.81
Aug 29, 2022 164.05 0.52 0.32% 163.53 165.51 163.10