MLM
Bán 328.61
Chênh lệch Chênh lệch1.27
Mua 329.88

Giao dịch Martin Marietta Materials - biểu đồ giá MLM

Bán 328.61
Chênh lệch Chênh lệch1.27
Mua 329.88
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MLM lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 328.61 -6.59 -1.97% 335.20 341.52 328.58
Sep 20, 2022 333.99 3.30 1.00% 330.69 335.02 326.49
Sep 19, 2022 335.10 8.50 2.60% 326.60 335.49 326.30
Sep 16, 2022 329.47 1.69 0.52% 327.78 331.88 324.61
Sep 15, 2022 336.87 6.98 2.12% 329.89 339.99 329.89
Sep 14, 2022 331.67 -6.09 -1.80% 337.76 338.16 327.38
Sep 13, 2022 338.87 -6.19 -1.79% 345.06 348.12 338.17
Sep 12, 2022 354.69 -0.45 -0.13% 355.14 358.14 352.26
Sep 9, 2022 355.67 2.73 0.77% 352.94 357.07 352.12
Sep 8, 2022 351.91 5.27 1.52% 346.64 353.44 344.00
Sep 7, 2022 350.97 11.87 3.50% 339.10 351.33 338.45
Sep 6, 2022 339.07 -0.13 -0.04% 339.20 343.73 336.70
Sep 2, 2022 339.87 -5.53 -1.60% 345.40 351.00 338.83
Sep 1, 2022 341.95 -0.47 -0.14% 342.42 345.38 338.84
Aug 31, 2022 347.17 4.00 1.17% 343.17 348.37 340.78
Aug 30, 2022 344.71 -9.88 -2.79% 354.59 356.07 341.24
Aug 29, 2022 353.74 11.53 3.37% 342.21 357.06 342.21
Aug 26, 2022 351.01 -6.45 -1.80% 357.46 361.87 348.78
Aug 25, 2022 361.69 9.17 2.60% 352.52 361.83 352.52
Aug 24, 2022 354.64 1.62 0.46% 353.02 357.51 352.05