MAS
Bán 50.33
Chênh lệch Chênh lệch0.17
Mua 50.50

Giao dịch Masco - biểu đồ giá MAS

Bán 50.33
Chênh lệch Chênh lệch0.17
Mua 50.50
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MAS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 50.33 -0.63 -1.24% 50.96 50.98 49.81
Jun 28, 2022 51.15 -0.59 -1.14% 51.74 52.22 51.00
Jun 27, 2022 51.60 -0.07 -0.14% 51.67 52.22 51.37
Jun 24, 2022 51.70 1.71 3.42% 49.99 51.87 49.91
Jun 23, 2022 49.44 2.32 4.92% 47.12 49.51 47.12
Jun 22, 2022 47.25 1.09 2.36% 46.16 47.68 46.16
Jun 21, 2022 47.19 -0.80 -1.67% 47.99 48.38 47.09
Jun 17, 2022 47.50 0.37 0.79% 47.13 48.23 46.70
Jun 16, 2022 47.67 -1.90 -3.83% 49.57 49.57 47.22
Jun 15, 2022 50.85 -0.51 -0.99% 51.36 51.65 50.10
Jun 14, 2022 51.12 -0.96 -1.84% 52.08 52.71 50.71
Jun 13, 2022 52.16 -1.18 -2.21% 53.34 54.38 51.93
Jun 10, 2022 54.63 -0.87 -1.57% 55.50 55.73 54.51
Jun 9, 2022 56.60 0.48 0.86% 56.12 57.15 55.89
Jun 8, 2022 56.28 -0.24 -0.42% 56.52 56.73 56.06
Jun 7, 2022 57.02 0.88 1.57% 56.14 57.16 55.75
Jun 6, 2022 56.91 0.46 0.81% 56.45 57.27 56.01
Jun 3, 2022 56.23 0.16 0.29% 56.07 57.05 56.03
Jun 2, 2022 56.79 1.17 2.10% 55.62 56.80 55.62
Jun 1, 2022 55.58 -1.10 -1.94% 56.68 56.96 55.35