MATIC/USD
Bán 0.56094
Chênh lệch Chênh lệch0.00427
Mua 0.56521
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MATIC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.52030 -0.00924 -1.74% 0.52954 0.53530 0.50606
Jun 27, 2022 0.52893 -0.02664 -4.80% 0.55557 0.59407 0.51882
Jun 26, 2022 0.55557 -0.04338 -7.24% 0.59895 0.62290 0.55382
Jun 25, 2022 0.59875 -0.00576 -0.95% 0.60451 0.62329 0.56436
Jun 24, 2022 0.60462 0.04522 8.08% 0.55940 0.62429 0.55930
Jun 23, 2022 0.55930 0.10627 23.46% 0.45303 0.56931 0.45293
Jun 22, 2022 0.45298 0.03521 8.43% 0.41777 0.46801 0.39286
Jun 21, 2022 0.41770 0.01904 4.78% 0.39866 0.45152 0.39057
Jun 20, 2022 0.39871 0.01644 4.30% 0.38227 0.40864 0.35740
Jun 19, 2022 0.38222 0.03822 11.11% 0.34400 0.38258 0.32505
Jun 18, 2022 0.34410 -0.05353 -13.46% 0.39763 0.40511 0.31490
Jun 17, 2022 0.39763 0.01711 4.50% 0.38052 0.40575 0.37616
Jun 16, 2022 0.38092 -0.05623 -12.86% 0.43715 0.44240 0.37377
Jun 15, 2022 0.43715 0.02432 5.89% 0.41283 0.43734 0.36178
Jun 14, 2022 0.41283 -0.01258 -2.96% 0.42541 0.44968 0.39394
Jun 13, 2022 0.42811 -0.06641 -13.43% 0.49452 0.50146 0.40267
Jun 12, 2022 0.52220 -0.01551 -2.88% 0.53771 0.54428 0.49946
Jun 11, 2022 0.53765 -0.05353 -9.05% 0.59118 0.60383 0.52880
Jun 10, 2022 0.59123 -0.03963 -6.28% 0.63086 0.65884 0.58779
Jun 9, 2022 0.63086 0.02696 4.46% 0.60390 0.64969 0.59999