MKC
Bán 85.55
Chênh lệch Chênh lệch0.22
Mua 85.77

Giao dịch McCormick - biểu đồ giá MKC

Bán 85.55
Chênh lệch Chênh lệch0.22
Mua 85.77
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MKC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 85.55 1.02 1.21% 84.53 85.94 82.61
Jun 28, 2022 86.74 -1.05 -1.20% 87.79 88.63 86.71
Jun 27, 2022 87.82 0.47 0.54% 87.35 88.25 87.09
Jun 24, 2022 87.76 2.11 2.46% 85.65 87.90 85.65
Jun 23, 2022 85.44 1.76 2.10% 83.68 85.63 83.67
Jun 22, 2022 83.28 0.32 0.39% 82.96 83.84 81.96
Jun 21, 2022 83.43 0.67 0.81% 82.76 84.24 82.45
Jun 17, 2022 82.46 -0.26 -0.31% 82.72 83.47 81.65
Jun 16, 2022 82.80 0.34 0.41% 82.46 83.19 81.54
Jun 15, 2022 83.66 -0.30 -0.36% 83.96 85.62 83.17
Jun 14, 2022 83.75 -2.87 -3.31% 86.62 86.74 83.00
Jun 13, 2022 86.53 -0.24 -0.28% 86.77 87.46 86.36
Jun 10, 2022 87.86 1.75 2.03% 86.11 88.61 86.02
Jun 9, 2022 87.27 -2.02 -2.26% 89.29 89.95 87.25
Jun 8, 2022 89.35 0.44 0.49% 88.91 90.31 88.90
Jun 7, 2022 89.53 0.92 1.04% 88.61 89.70 88.20
Jun 6, 2022 89.61 -0.35 -0.39% 89.96 90.35 89.10
Jun 3, 2022 89.76 -0.53 -0.59% 90.29 91.01 88.91
Jun 2, 2022 90.98 0.23 0.25% 90.75 91.25 88.56
Jun 1, 2022 90.61 -1.76 -1.91% 92.37 92.42 89.67