MCD
Bán 233.50
Chênh lệch Chênh lệch0.84
Mua 234.34

Giao dịch McDonald's - biểu đồ giá MCD

Bán 233.50
Chênh lệch Chênh lệch0.84
Mua 234.34
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MCD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 28, 2022 236.51 0.88 0.37% 235.63 238.17 233.45
Sep 27, 2022 236.35 -7.80 -3.19% 244.15 244.38 236.25
Sep 26, 2022 243.41 -1.08 -0.44% 244.49 245.82 242.04
Sep 23, 2022 245.60 -0.73 -0.30% 246.33 248.77 243.85
Sep 22, 2022 247.60 -2.34 -0.94% 249.94 249.98 247.19
Sep 21, 2022 250.74 -4.25 -1.67% 254.99 256.52 250.65
Sep 20, 2022 255.09 -0.08 -0.03% 255.17 255.98 252.37
Sep 19, 2022 256.57 3.01 1.19% 253.56 257.21 253.01
Sep 16, 2022 254.38 3.49 1.39% 250.89 255.45 250.89
Sep 15, 2022 253.07 -1.36 -0.53% 254.43 254.84 252.19
Sep 14, 2022 255.35 0.62 0.24% 254.73 257.91 253.99
Sep 13, 2022 253.91 -3.20 -1.24% 257.11 258.57 253.31
Sep 12, 2022 260.03 0.43 0.17% 259.60 261.08 259.01
Sep 9, 2022 259.22 -0.62 -0.24% 259.84 260.09 257.84
Sep 8, 2022 259.65 2.29 0.89% 257.36 260.73 256.76
Sep 7, 2022 257.99 3.38 1.33% 254.61 259.48 254.61
Sep 6, 2022 254.06 0.17 0.07% 253.89 256.35 253.00
Sep 2, 2022 254.21 -2.87 -1.12% 257.08 258.24 253.03
Sep 1, 2022 256.06 5.33 2.13% 250.73 256.15 250.50
Aug 31, 2022 251.94 -1.34 -0.53% 253.28 255.31 251.92