MCK
Bán 327.39
Chênh lệch Chênh lệch1.34
Mua 328.73

Giao dịch Mckesson - biểu đồ giá MCK

Bán 327.39
Chênh lệch Chênh lệch1.34
Mua 328.73
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MCK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 327.39 5.76 1.79% 321.63 329.05 321.63
Jun 28, 2022 321.04 -5.89 -1.80% 326.93 327.98 319.09
Jun 27, 2022 325.67 4.14 1.29% 321.53 327.88 320.02
Jun 24, 2022 321.02 5.91 1.88% 315.11 321.56 309.74
Jun 23, 2022 314.20 2.71 0.87% 311.49 314.51 309.51
Jun 22, 2022 310.44 4.89 1.60% 305.55 312.07 303.40
Jun 21, 2022 308.65 4.61 1.52% 304.04 309.28 300.82
Jun 17, 2022 299.79 -2.47 -0.82% 302.26 305.49 298.14
Jun 16, 2022 303.44 1.15 0.38% 302.29 305.17 298.43
Jun 15, 2022 306.84 0.38 0.12% 306.46 310.65 303.61
Jun 14, 2022 305.91 -0.15 -0.05% 306.06 308.18 303.38
Jun 13, 2022 306.34 1.19 0.39% 305.15 311.25 305.15
Jun 10, 2022 312.59 6.12 2.00% 306.47 316.12 306.46
Jun 9, 2022 311.45 -0.88 -0.28% 312.33 317.03 311.45
Jun 8, 2022 314.55 -2.91 -0.92% 317.46 319.54 313.14
Jun 7, 2022 320.86 2.92 0.92% 317.94 322.67 315.40
Jun 6, 2022 317.10 2.42 0.77% 314.68 319.42 312.15
Jun 3, 2022 315.75 -2.37 -0.75% 318.12 320.41 314.65
Jun 2, 2022 317.96 -2.79 -0.87% 320.75 321.49 308.50
Jun 1, 2022 321.54 -7.97 -2.42% 329.51 332.17 316.06