1618
Bán 1.33
Chênh lệch Chênh lệch0.04
Mua 1.37

Giao dịch Metallurgical Corporation of China Ltd. - biểu đồ giá 1618

Bán 1.33
Chênh lệch Chênh lệch0.04
Mua 1.37
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1618 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 27, 2022 1.326 -0.007 -0.53% 1.333 1.335 1.315
Sep 26, 2022 1.323 -0.051 -3.71% 1.374 1.374 1.315
Sep 23, 2022 1.372 -0.002 -0.15% 1.374 1.394 1.364
Sep 22, 2022 1.375 -0.019 -1.36% 1.394 1.404 1.364
Sep 21, 2022 1.405 -0.009 -0.64% 1.414 1.424 1.374
Sep 20, 2022 1.426 -0.008 -0.56% 1.434 1.444 1.424
Sep 19, 2022 1.416 -0.038 -2.61% 1.454 1.454 1.414
Sep 16, 2022 1.456 -0.027 -1.82% 1.483 1.483 1.454
Sep 15, 2022 1.486 -0.007 -0.47% 1.493 1.523 1.483
Sep 14, 2022 1.493 -0.020 -1.32% 1.513 1.513 1.493
Sep 13, 2022 1.534 -0.028 -1.79% 1.562 1.572 1.533
Sep 9, 2022 1.543 0.050 3.35% 1.493 1.543 1.493
Sep 8, 2022 1.493 -0.010 -0.67% 1.503 1.505 1.493
Sep 7, 2022 1.508 0.025 1.69% 1.483 1.523 1.483
Sep 6, 2022 1.494 0.021 1.43% 1.473 1.503 1.473
Sep 5, 2022 1.482 0.009 0.61% 1.473 1.483 1.463
Sep 2, 2022 1.472 -0.013 -0.88% 1.485 1.493 1.463
Sep 1, 2022 1.493 0.022 1.50% 1.471 1.493 1.463
Aug 31, 2022 1.474 -0.039 -2.58% 1.513 1.513 1.424
Aug 30, 2022 1.493 0.000 0.00% 1.493 1.503 1.483