MTD
Bán 1144.06
Chênh lệch Chênh lệch3.62
Mua 1147.68

Giao dịch Mettler Toledo - biểu đồ giá MTD

Bán 1144.06
Chênh lệch Chênh lệch3.62
Mua 1147.68
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MTD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 1144.06 22.51 2.01% 1121.55 1146.42 1110.25
Jun 28, 2022 1129.83 -18.06 -1.57% 1147.89 1149.41 1129.12
Jun 27, 2022 1141.49 -4.63 -0.40% 1146.12 1149.75 1124.17
Jun 24, 2022 1144.52 12.56 1.11% 1131.96 1150.16 1124.75
Jun 23, 2022 1130.17 32.05 2.92% 1098.12 1134.40 1097.08
Jun 22, 2022 1099.22 18.70 1.73% 1080.52 1110.56 1071.28
Jun 21, 2022 1095.97 -8.64 -0.78% 1104.61 1111.32 1093.82
Jun 17, 2022 1095.62 -24.93 -2.22% 1120.55 1124.60 1095.62
Jun 16, 2022 1116.81 -7.24 -0.64% 1124.05 1128.62 1107.12
Jun 15, 2022 1164.75 1.96 0.17% 1162.79 1180.63 1138.87
Jun 14, 2022 1156.27 -5.69 -0.49% 1161.96 1170.56 1132.44
Jun 13, 2022 1169.81 12.83 1.11% 1156.98 1177.90 1146.76
Jun 10, 2022 1198.12 -23.79 -1.95% 1221.91 1225.96 1197.21
Jun 9, 2022 1252.84 -21.17 -1.66% 1274.01 1289.54 1252.84
Jun 8, 2022 1292.77 -12.51 -0.96% 1305.28 1315.33 1283.57
Jun 7, 2022 1312.49 33.21 2.60% 1279.28 1313.88 1279.26
Jun 6, 2022 1301.05 5.46 0.42% 1295.59 1316.55 1285.49
Jun 3, 2022 1295.59 12.61 0.98% 1282.98 1306.08 1279.91
Jun 2, 2022 1323.75 71.22 5.69% 1252.53 1324.38 1242.31
Jun 1, 2022 1259.91 -25.29 -1.97% 1285.20 1298.91 1241.21