MGM
Bán 29.92
Chênh lệch Chênh lệch0.25
Mua 30.17

Giao dịch MGM Resorts International - biểu đồ giá MGM

Bán 29.92
Chênh lệch Chênh lệch0.25
Mua 30.17
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MGM lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 24, 2022 30.13 2.81 10.29% 27.32 30.13 27.32
Jun 23, 2022 27.05 -0.23 -0.84% 27.28 27.47 26.31
Jun 22, 2022 27.19 0.15 0.55% 27.04 27.88 27.04
Jun 21, 2022 27.56 -0.79 -2.79% 28.35 28.45 27.51
Jun 17, 2022 27.83 0.49 1.79% 27.34 28.18 26.57
Jun 16, 2022 27.28 -1.64 -5.67% 28.92 29.06 27.09
Jun 15, 2022 29.93 0.27 0.91% 29.66 30.49 29.39
Jun 14, 2022 29.28 0.47 1.63% 28.81 29.58 28.40
Jun 13, 2022 28.51 -1.83 -6.03% 30.34 30.58 28.29
Jun 10, 2022 31.65 -0.82 -2.53% 32.47 33.42 31.65
Jun 9, 2022 34.19 -0.52 -1.50% 34.71 34.93 33.94
Jun 8, 2022 35.25 0.34 0.97% 34.91 35.84 34.71
Jun 7, 2022 35.35 0.76 2.20% 34.59 35.46 34.30
Jun 6, 2022 35.17 0.27 0.77% 34.90 35.40 34.39
Jun 3, 2022 34.57 0.24 0.70% 34.33 35.04 34.15
Jun 2, 2022 35.00 0.99 2.91% 34.01 35.10 34.00
Jun 1, 2022 34.03 -1.07 -3.05% 35.10 35.46 33.48
May 31, 2022 34.87 -0.50 -1.41% 35.37 35.53 34.58
May 27, 2022 34.77 0.26 0.75% 34.51 34.99 34.23
May 26, 2022 34.35 1.97 6.08% 32.38 34.74 32.38