MSFT
Bán 265.48
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 265.74

Giao dịch Microsoft - biểu đồ giá MSFT

Bán 265.48
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 265.74
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MSFT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 261.60 2.72 1.05% 258.88 264.44 256.99
May 24, 2022 261.61 4.34 1.69% 257.27 261.78 253.39
May 23, 2022 258.54 3.26 1.28% 255.28 261.35 252.82
May 20, 2022 252.24 -4.67 -1.82% 256.91 258.42 246.30
May 19, 2022 254.48 3.06 1.22% 251.42 257.50 249.88
May 18, 2022 252.63 -12.25 -4.62% 264.88 265.38 252.03
May 17, 2022 266.88 1.83 0.69% 265.05 268.17 262.34
May 16, 2022 261.16 2.27 0.88% 258.89 265.70 255.66
May 13, 2022 260.19 0.61 0.23% 259.58 262.91 255.20
May 12, 2022 257.38 -0.35 -0.14% 257.73 259.74 249.90
May 11, 2022 261.20 -9.72 -3.59% 270.92 273.49 259.17
May 10, 2022 268.97 0.70 0.26% 268.27 273.60 264.95
May 9, 2022 264.90 -5.67 -2.10% 270.57 272.16 262.88
May 6, 2022 274.42 -1.86 -0.67% 276.28 279.09 271.16
May 5, 2022 277.67 -10.44 -3.62% 288.11 288.41 274.21
May 4, 2022 288.75 7.15 2.54% 281.60 290.70 276.57
May 3, 2022 281.85 -3.70 -1.30% 285.55 285.56 280.00
May 2, 2022 283.48 4.51 1.62% 278.97 284.69 275.35
Apr 29, 2022 277.96 -12.53 -4.31% 290.49 290.70 276.36
Apr 28, 2022 288.47 1.08 0.38% 287.39 290.83 281.28