MSFT
Bán 329.02
Chênh lệch Chênh lệch0.52
Mua 329.54

Giao dịch Microsoft - biểu đồ giá MSFT

Bán 329.02
Chênh lệch Chênh lệch0.52
Mua 329.54
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MSFT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 329.02 -2.33 -0.70% 331.35 335.77 327.20
May 30, 2023 332.65 -2.54 -0.76% 335.19 338.01 330.38
May 26, 2023 333.06 8.64 2.66% 324.42 333.27 323.20
May 25, 2023 323.56 3.91 1.22% 319.65 326.74 318.85
May 24, 2023 318.85 4.05 1.29% 314.80 321.00 312.47
May 23, 2023 315.80 -6.50 -2.02% 322.30 322.94 314.88
May 22, 2023 321.85 3.69 1.16% 318.16 322.43 317.54
May 19, 2023 317.60 -0.36 -0.11% 317.96 319.07 315.35
May 18, 2023 319.23 4.83 1.54% 314.40 319.69 313.56
May 17, 2023 313.80 2.59 0.83% 311.21 314.26 310.62
May 16, 2023 311.27 1.53 0.49% 309.74 313.54 308.61
May 15, 2023 309.26 0.10 0.03% 309.16 309.76 307.45
May 12, 2023 308.36 -1.80 -0.58% 310.16 310.46 306.46
May 11, 2023 309.86 -2.54 -0.81% 312.40 313.03 306.11
May 10, 2023 312.15 6.72 2.20% 305.43 312.84 304.91
May 9, 2023 307.16 -0.32 -0.10% 307.48 309.88 306.13
May 8, 2023 307.56 -2.37 -0.76% 309.93 310.32 305.94
May 5, 2023 310.53 4.57 1.49% 305.96 311.76 304.12
May 4, 2023 306.02 0.56 0.18% 305.46 307.61 303.24
May 3, 2023 304.57 -0.55 -0.18% 305.12 308.42 303.56