MAA
Bán 157.56
Chênh lệch Chênh lệch0.37
Mua 157.93

Giao dịch Mid America Apt Communiti - biểu đồ giá MAA

Bán 157.56
Chênh lệch Chênh lệch0.37
Mua 157.93
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MAA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 157.56 -2.38 -1.49% 159.94 162.07 157.56
Sep 20, 2022 159.83 -3.55 -2.17% 163.38 164.04 158.49
Sep 19, 2022 164.95 1.47 0.90% 163.48 165.32 161.70
Sep 16, 2022 165.83 0.96 0.58% 164.87 166.21 162.71
Sep 15, 2022 165.71 -2.51 -1.49% 168.22 168.80 165.38
Sep 14, 2022 167.62 -0.48 -0.29% 168.10 168.72 165.36
Sep 13, 2022 169.24 -1.63 -0.95% 170.87 172.65 168.33
Sep 12, 2022 173.77 1.65 0.96% 172.12 174.05 172.11
Sep 9, 2022 172.50 0.95 0.55% 171.55 173.64 170.64
Sep 8, 2022 171.79 3.58 2.13% 168.21 172.46 168.21
Sep 7, 2022 169.84 3.88 2.34% 165.96 170.12 165.96
Sep 6, 2022 167.30 2.42 1.47% 164.88 167.53 164.57
Sep 2, 2022 164.03 -2.87 -1.72% 166.90 168.50 163.76
Sep 1, 2022 166.79 3.20 1.96% 163.59 166.92 162.44
Aug 31, 2022 165.57 -2.20 -1.31% 167.77 169.30 164.96
Aug 30, 2022 167.65 -2.64 -1.55% 170.29 170.52 167.43
Aug 29, 2022 170.25 -2.68 -1.55% 172.93 172.93 170.14
Aug 26, 2022 173.77 -3.03 -1.71% 176.80 177.58 173.61
Aug 25, 2022 178.19 1.28 0.72% 176.91 178.23 175.59
Aug 24, 2022 176.82 1.56 0.89% 175.26 177.71 174.92