1208
Bán 1.80
Chênh lệch Chênh lệch0.05
Mua 1.85

Giao dịch MMG Limited - biểu đồ giá 1208

Bán 1.80
Chênh lệch Chênh lệch0.05
Mua 1.85
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1208 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 1.803 0.011 0.61% 1.792 1.831 1.762
Sep 28, 2022 1.751 -0.060 -3.31% 1.811 1.811 1.722
Sep 27, 2022 1.819 0.097 5.63% 1.722 1.821 1.673
Sep 26, 2022 1.753 -0.098 -5.29% 1.851 1.871 1.742
Sep 23, 2022 1.871 -0.059 -3.06% 1.930 1.940 1.861
Sep 22, 2022 1.925 -0.015 -0.77% 1.940 1.940 1.871
Sep 21, 2022 1.960 -0.010 -0.51% 1.970 1.970 1.881
Sep 20, 2022 1.990 0.059 3.06% 1.931 1.999 1.931
Sep 19, 2022 1.938 -0.022 -1.12% 1.960 1.960 1.911
Sep 16, 2022 1.950 -0.040 -2.01% 1.990 1.990 1.910
Sep 15, 2022 1.998 -0.140 -6.55% 2.138 2.138 1.980
Sep 14, 2022 2.140 0.012 0.56% 2.128 2.141 2.069
Sep 13, 2022 2.178 -0.019 -0.86% 2.197 2.247 2.158
Sep 9, 2022 2.177 0.079 3.77% 2.098 2.316 2.098
Sep 8, 2022 2.039 -0.049 -2.35% 2.088 2.108 2.039
Sep 7, 2022 2.097 0.028 1.35% 2.069 2.128 2.029
Sep 6, 2022 2.097 0.058 2.84% 2.039 2.118 2.039
Sep 5, 2022 2.047 0.057 2.86% 1.990 2.049 1.970
Sep 2, 2022 2.002 -0.058 -2.82% 2.060 2.060 1.960
Sep 1, 2022 2.070 -0.057 -2.68% 2.127 2.127 2.059