MHK
Bán 129.57
Chênh lệch Chênh lệch0.32
Mua 129.89

Giao dịch Mohawk Industries - biểu đồ giá MHK

Bán 129.57
Chênh lệch Chênh lệch0.32
Mua 129.89
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MHK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 24, 2022 127.74 0.10 0.08% 127.64 130.33 127.02
Jun 23, 2022 127.96 6.05 4.96% 121.91 128.42 121.86
Jun 22, 2022 122.28 5.31 4.54% 116.97 123.08 116.96
Jun 21, 2022 120.25 -1.33 -1.09% 121.58 122.38 118.89
Jun 17, 2022 119.73 3.75 3.23% 115.98 120.30 114.97
Jun 16, 2022 116.49 -4.17 -3.46% 120.66 120.69 114.73
Jun 15, 2022 125.19 1.68 1.36% 123.51 126.98 122.80
Jun 14, 2022 123.45 -0.38 -0.31% 123.83 125.15 121.41
Jun 13, 2022 123.34 -4.04 -3.17% 127.38 129.88 122.49
Jun 10, 2022 131.71 -6.19 -4.49% 137.90 139.65 131.71
Jun 9, 2022 140.73 3.69 2.69% 137.04 142.38 137.04
Jun 8, 2022 139.35 0.90 0.65% 138.45 140.95 136.97
Jun 7, 2022 141.18 2.63 1.90% 138.55 142.11 137.56
Jun 6, 2022 141.38 3.28 2.38% 138.10 142.02 137.59
Jun 3, 2022 138.75 1.20 0.87% 137.55 139.96 136.98
Jun 2, 2022 140.02 1.11 0.80% 138.91 141.51 138.70
Jun 1, 2022 139.46 -1.28 -0.91% 140.74 141.70 137.58
May 31, 2022 141.08 1.59 1.14% 139.49 142.47 138.56
May 27, 2022 141.65 2.91 2.10% 138.74 141.65 138.74
May 26, 2022 139.27 3.46 2.55% 135.81 140.20 135.81