MOH
Bán 281.07
Chênh lệch Chênh lệch0.93
Mua 282.00

Giao dịch Molina Healthcare - biểu đồ giá MOH

Bán 281.07
Chênh lệch Chênh lệch0.93
Mua 282.00
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MOH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 281.07 9.01 3.31% 272.06 282.09 271.08
Jun 28, 2022 271.94 -0.66 -0.24% 272.60 279.45 271.25
Jun 27, 2022 274.21 8.14 3.06% 266.07 276.88 266.07
Jun 24, 2022 266.72 1.94 0.73% 264.78 269.03 261.73
Jun 23, 2022 265.05 6.00 2.32% 259.05 265.75 258.13
Jun 22, 2022 259.84 4.63 1.81% 255.21 262.50 255.21
Jun 21, 2022 258.24 4.19 1.65% 254.05 259.43 253.56
Jun 17, 2022 251.03 -3.94 -1.55% 254.97 259.05 249.32
Jun 16, 2022 254.44 0.69 0.27% 253.75 255.89 252.18
Jun 15, 2022 259.80 -1.72 -0.66% 261.52 264.37 254.79
Jun 14, 2022 261.53 0.60 0.23% 260.93 263.89 256.39
Jun 13, 2022 262.05 -8.01 -2.97% 270.06 270.82 260.75
Jun 10, 2022 276.03 5.03 1.86% 271.00 279.01 270.77
Jun 9, 2022 276.40 -4.56 -1.62% 280.96 282.43 275.08
Jun 8, 2022 283.12 -2.03 -0.71% 285.15 287.64 282.67
Jun 7, 2022 287.70 2.29 0.80% 285.41 288.05 282.69
Jun 6, 2022 286.38 4.11 1.46% 282.27 286.60 281.34
Jun 3, 2022 281.20 -4.22 -1.48% 285.42 286.85 280.59
Jun 2, 2022 288.63 1.38 0.48% 287.25 290.85 280.84
Jun 1, 2022 286.88 -2.89 -1.00% 289.77 292.03 280.22