MNST
Bán 89.61
Chênh lệch Chênh lệch0.37
Mua 89.98

Giao dịch Monster Beverage - biểu đồ giá MNST

Bán 89.61
Chênh lệch Chênh lệch0.37
Mua 89.98
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MNST lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 10, 2022 89.61 -0.11 -0.12% 89.72 91.38 89.11
Aug 9, 2022 88.66 0.27 0.31% 88.39 88.77 87.17
Aug 8, 2022 89.24 -1.98 -2.17% 91.22 91.81 88.96
Aug 5, 2022 91.19 0.14 0.15% 91.05 92.26 88.66
Aug 4, 2022 96.18 1.27 1.34% 94.91 96.21 94.91
Aug 3, 2022 95.88 -0.29 -0.30% 96.17 96.96 95.71
Aug 2, 2022 96.72 -0.98 -1.00% 97.70 97.71 95.87
Aug 1, 2022 98.31 0.02 0.02% 98.29 98.83 97.49
Jul 29, 2022 99.42 1.31 1.34% 98.11 99.62 97.57
Jul 28, 2022 98.71 1.41 1.45% 97.30 98.89 96.75
Jul 27, 2022 97.20 2.44 2.57% 94.76 97.47 94.57
Jul 26, 2022 95.69 0.26 0.27% 95.43 96.05 95.12
Jul 25, 2022 95.64 0.63 0.66% 95.01 96.09 94.16
Jul 22, 2022 94.89 -0.52 -0.55% 95.41 95.88 93.97
Jul 21, 2022 95.58 -0.58 -0.60% 96.16 96.76 94.63
Jul 20, 2022 96.21 0.06 0.06% 96.15 97.67 95.97
Jul 19, 2022 96.06 0.68 0.71% 95.38 96.23 95.19
Jul 18, 2022 94.85 -2.04 -2.11% 96.89 97.26 94.70
Jul 15, 2022 96.96 -0.70 -0.72% 97.66 98.59 96.09
Jul 14, 2022 97.60 2.87 3.03% 94.73 97.68 94.73