MCO
Bán 299.16
Chênh lệch Chênh lệch0.69
Mua 299.85

Giao dịch Moodys - biểu đồ giá MCO

Bán 299.16
Chênh lệch Chênh lệch0.69
Mua 299.85
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MCO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 291.82 1.56 0.54% 290.26 294.78 288.82
May 24, 2022 292.74 0.08 0.03% 292.66 294.82 288.74
May 23, 2022 294.86 4.04 1.39% 290.82 296.04 287.96
May 20, 2022 288.99 3.25 1.14% 285.74 289.16 281.59
May 19, 2022 282.52 5.69 2.06% 276.83 283.82 276.49
May 18, 2022 280.55 -7.41 -2.57% 287.96 288.71 279.39
May 17, 2022 292.65 0.56 0.19% 292.09 293.68 288.76
May 16, 2022 287.59 1.15 0.40% 286.44 289.80 281.66
May 13, 2022 288.52 -0.59 -0.20% 289.11 293.03 285.92
May 12, 2022 285.45 8.64 3.12% 276.81 286.34 276.11
May 11, 2022 281.83 -0.24 -0.09% 282.07 287.58 280.16
May 10, 2022 284.84 -1.13 -0.40% 285.97 288.65 280.77
May 9, 2022 285.42 -9.45 -3.20% 294.87 296.92 284.20
May 6, 2022 300.26 0.70 0.23% 299.56 302.11 295.12
May 5, 2022 303.84 -8.68 -2.78% 312.52 313.37 300.84
May 4, 2022 316.76 5.80 1.87% 310.96 318.42 301.96
May 3, 2022 309.18 11.07 3.71% 298.11 310.20 298.11
May 2, 2022 300.84 14.97 5.24% 285.87 305.01 284.68
Apr 29, 2022 315.77 -6.34 -1.97% 322.11 324.89 315.06
Apr 28, 2022 326.30 5.41 1.69% 320.89 328.10 317.47