MSI
Bán 209.54
Chênh lệch Chênh lệch0.32
Mua 209.86

Giao dịch Motorola Solutions - biểu đồ giá MSI

Bán 209.54
Chênh lệch Chênh lệch0.32
Mua 209.86
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MSI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 209.54 0.26 0.12% 209.28 209.88 206.41
Jun 28, 2022 210.03 -6.81 -3.14% 216.84 218.33 209.89
Jun 27, 2022 216.90 0.26 0.12% 216.64 218.31 213.61
Jun 24, 2022 217.10 7.43 3.54% 209.67 217.37 209.67
Jun 23, 2022 210.93 1.36 0.65% 209.57 212.64 209.56
Jun 22, 2022 209.49 5.91 2.90% 203.58 211.69 203.56
Jun 21, 2022 205.05 0.65 0.32% 204.40 206.50 203.70
Jun 17, 2022 202.59 5.56 2.82% 197.03 204.41 197.03
Jun 16, 2022 196.77 -1.52 -0.77% 198.29 198.57 194.91
Jun 15, 2022 202.76 -1.45 -0.71% 204.21 206.38 200.07
Jun 14, 2022 203.08 0.47 0.23% 202.61 204.76 201.02
Jun 13, 2022 202.47 0.27 0.13% 202.20 205.31 201.24
Jun 10, 2022 209.02 -0.64 -0.31% 209.66 211.53 207.05
Jun 9, 2022 214.04 -2.04 -0.94% 216.08 218.44 214.04
Jun 8, 2022 217.50 -2.31 -1.05% 219.81 220.24 217.32
Jun 7, 2022 221.58 3.29 1.51% 218.29 221.87 217.64
Jun 6, 2022 220.95 -5.20 -2.30% 226.15 227.48 219.89
Jun 3, 2022 225.34 4.39 1.99% 220.95 226.68 220.95
Jun 2, 2022 223.81 8.54 3.97% 215.27 224.16 215.27
Jun 1, 2022 217.27 -3.28 -1.49% 220.55 221.51 215.31