NDAQ
Bán 57.09
Chênh lệch Chênh lệch0.14
Mua 57.23

Giao dịch Nasdaq, Inc. - biểu đồ giá NDAQ

Bán 57.09
Chênh lệch Chênh lệch0.14
Mua 57.23
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NDAQ lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 57.09 -0.37 -0.64% 57.46 57.46 57.01
Sep 28, 2022 58.23 1.94 3.45% 56.29 58.51 56.29
Sep 27, 2022 56.87 0.18 0.32% 56.69 57.22 56.29
Sep 26, 2022 56.46 -0.30 -0.53% 56.76 57.04 56.20
Sep 23, 2022 56.86 0.04 0.07% 56.82 57.19 56.11
Sep 22, 2022 57.31 -0.87 -1.50% 58.18 58.21 56.79
Sep 21, 2022 58.50 -1.10 -1.85% 59.60 60.34 58.50
Sep 20, 2022 59.13 -1.15 -1.91% 60.28 60.47 58.72
Sep 19, 2022 60.65 0.29 0.48% 60.36 60.77 60.13
Sep 16, 2022 60.94 -0.02 -0.03% 60.96 61.03 60.06
Sep 15, 2022 61.05 -0.66 -1.07% 61.71 62.11 60.95
Sep 14, 2022 61.96 -0.28 -0.45% 62.24 62.78 61.37
Sep 13, 2022 61.77 -0.97 -1.55% 62.74 62.92 61.48
Sep 12, 2022 64.03 0.69 1.09% 63.34 64.05 63.14
Sep 9, 2022 63.19 0.13 0.21% 63.06 63.51 62.90
Sep 8, 2022 63.01 1.31 2.12% 61.70 63.07 61.70
Sep 7, 2022 62.33 1.73 2.85% 60.60 62.39 60.54
Sep 6, 2022 60.57 0.97 1.63% 59.60 60.59 59.45
Sep 2, 2022 59.59 -0.75 -1.24% 60.34 61.17 59.41
Sep 1, 2022 59.91 0.95 1.61% 58.96 59.96 58.73