NEO/BTC
Bán 0.000458
Chênh lệch Chênh lệch0.000005
Mua 0.000463
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NEO/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.000456 0.000008 1.79% 0.000448 0.000456 0.000446
Jun 26, 2022 0.000449 -0.000001 -0.22% 0.000450 0.000466 0.000448
Jun 25, 2022 0.000450 -0.000001 -0.22% 0.000451 0.000463 0.000441
Jun 24, 2022 0.000452 0.000014 3.20% 0.000438 0.000455 0.000438
Jun 23, 2022 0.000439 -0.000004 -0.90% 0.000443 0.000449 0.000437
Jun 22, 2022 0.000442 0.000001 0.23% 0.000441 0.000446 0.000435
Jun 21, 2022 0.000442 0.000000 0.00% 0.000442 0.000448 0.000435
Jun 20, 2022 0.000442 0.000003 0.68% 0.000439 0.000454 0.000431
Jun 19, 2022 0.000439 -0.000008 -1.79% 0.000447 0.000457 0.000434
Jun 18, 2022 0.000447 0.000007 1.59% 0.000440 0.000458 0.000432
Jun 17, 2022 0.000441 0.000010 2.32% 0.000431 0.000443 0.000430
Jun 16, 2022 0.000431 -0.000010 -2.27% 0.000441 0.000445 0.000420
Jun 15, 2022 0.000440 0.000004 0.92% 0.000436 0.000448 0.000414
Jun 14, 2022 0.000436 0.000001 0.23% 0.000435 0.000439 0.000422
Jun 13, 2022 0.000436 0.000001 0.23% 0.000435 0.000456 0.000393
Jun 12, 2022 0.000435 0.000053 13.87% 0.000382 0.000478 0.000363
Jun 11, 2022 0.000381 -0.000010 -2.56% 0.000391 0.000397 0.000369
Jun 10, 2022 0.000390 -0.000006 -1.52% 0.000396 0.000397 0.000377
Jun 9, 2022 0.000397 0.000001 0.25% 0.000396 0.000403 0.000389
Jun 8, 2022 0.000395 0.000016 4.22% 0.000379 0.000420 0.000376