NTAP
Bán 65.22
Chênh lệch Chênh lệch0.23
Mua 65.45

Giao dịch NetApp, Inc. - biểu đồ giá NTAP

Bán 65.22
Chênh lệch Chênh lệch0.23
Mua 65.45
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NTAP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 65.22 -1.12 -1.69% 66.34 67.00 65.20
Sep 20, 2022 66.20 -0.62 -0.93% 66.82 66.98 65.69
Sep 19, 2022 67.48 0.82 1.23% 66.66 68.11 66.65
Sep 16, 2022 68.55 0.22 0.32% 68.33 68.73 67.69
Sep 15, 2022 68.97 -1.03 -1.47% 70.00 70.02 68.61
Sep 14, 2022 70.16 -0.62 -0.88% 70.78 71.32 69.53
Sep 13, 2022 70.95 -0.56 -0.78% 71.51 72.73 70.47
Sep 12, 2022 73.27 0.80 1.10% 72.47 73.53 72.29
Sep 9, 2022 72.33 1.51 2.13% 70.82 72.63 70.82
Sep 8, 2022 71.28 1.03 1.47% 70.25 71.31 69.63
Sep 7, 2022 70.59 0.12 0.17% 70.47 71.23 70.09
Sep 6, 2022 70.59 -0.54 -0.76% 71.13 71.79 70.12
Sep 2, 2022 71.18 -1.43 -1.97% 72.61 73.11 70.88
Sep 1, 2022 72.04 0.66 0.92% 71.38 72.16 70.43
Aug 31, 2022 72.02 0.07 0.10% 71.95 72.59 71.47
Aug 30, 2022 72.16 -0.84 -1.15% 73.00 73.30 71.97
Aug 29, 2022 73.32 -0.19 -0.26% 73.51 74.38 72.57
Aug 26, 2022 74.84 -2.34 -3.03% 77.18 77.63 74.68
Aug 25, 2022 78.43 0.64 0.82% 77.79 78.62 76.89
Aug 24, 2022 72.74 -0.15 -0.21% 72.89 73.86 72.50