NFLX
Bán 186.29
Chênh lệch Chênh lệch1.29
Mua 187.58

Giao dịch Netflix - biểu đồ giá NFLX

Bán 186.29
Chênh lệch Chênh lệch1.29
Mua 187.58
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NFLX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 186.29 6.47 3.60% 179.82 188.62 177.80
May 24, 2022 180.45 -1.90 -1.04% 182.35 184.98 176.92
May 23, 2022 185.29 -2.01 -1.07% 187.30 188.05 177.68
May 20, 2022 185.54 -0.32 -0.17% 185.86 189.93 179.57
May 19, 2022 183.30 8.25 4.71% 175.05 186.09 173.80
May 18, 2022 174.80 -13.59 -7.21% 188.39 189.22 174.80
May 17, 2022 189.64 0.64 0.34% 189.00 191.78 184.95
May 16, 2022 186.33 0.94 0.51% 185.39 195.49 184.79
May 13, 2022 186.59 7.49 4.18% 179.10 187.57 175.85
May 12, 2022 176.90 12.82 7.81% 164.08 177.34 162.43
May 11, 2022 164.96 -13.24 -7.43% 178.20 180.57 164.25
May 10, 2022 177.00 2.20 1.26% 174.80 181.59 170.36
May 9, 2022 172.41 -5.89 -3.30% 178.30 182.86 172.06
May 6, 2022 180.35 -7.74 -4.12% 188.09 188.55 175.58
May 5, 2022 187.54 -12.44 -6.22% 199.98 201.64 185.89
May 4, 2022 202.33 2.94 1.47% 199.39 204.11 190.79
May 3, 2022 198.76 -0.91 -0.46% 199.67 202.85 194.55
May 2, 2022 198.20 6.72 3.51% 191.48 199.96 189.07
Apr 29, 2022 190.55 -7.04 -3.56% 197.59 204.40 189.20
Apr 28, 2022 195.99 4.21 2.20% 191.78 201.19 185.39