NFLX
Bán 301.37
Chênh lệch Chênh lệch0.82
Mua 302.19

Giao dịch Netflix - biểu đồ giá NFLX

Bán 301.37
Chênh lệch Chênh lệch0.82
Mua 302.19
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NFLX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 17, 2023 302.66 -7.49 -2.41% 310.15 312.00 299.68
Mar 16, 2023 309.87 4.62 1.51% 305.25 316.16 301.37
Mar 15, 2023 304.37 10.66 3.63% 293.71 305.94 287.68
Mar 14, 2023 294.80 0.87 0.30% 293.93 298.08 289.98
Mar 13, 2023 293.77 -2.55 -0.86% 296.32 298.65 285.03
Mar 10, 2023 292.66 -3.53 -1.19% 296.19 299.57 288.66
Mar 9, 2023 297.23 -13.49 -4.34% 310.72 313.75 294.50
Mar 8, 2023 311.03 2.89 0.94% 308.14 312.05 305.45
Mar 7, 2023 308.14 -3.71 -1.19% 311.85 313.87 306.31
Mar 6, 2023 311.73 -2.25 -0.72% 313.98 322.88 310.82
Mar 3, 2023 314.64 3.99 1.28% 310.65 316.98 310.44
Mar 2, 2023 310.65 -2.15 -0.69% 312.80 314.89 308.65
Mar 1, 2023 312.62 -7.26 -2.27% 319.88 326.05 311.86
Feb 28, 2023 319.88 -2.80 -0.87% 322.68 327.04 315.65
Feb 27, 2023 322.68 5.30 1.67% 317.38 329.60 316.95
Feb 24, 2023 314.91 -5.83 -1.82% 320.74 321.83 314.16
Feb 23, 2023 320.88 -13.75 -4.11% 334.63 336.69 313.96
Feb 22, 2023 334.63 -1.79 -0.53% 336.42 341.50 332.49
Feb 21, 2023 336.42 -6.48 -1.89% 342.90 344.99 336.01
Feb 17, 2023 346.91 -2.04 -0.58% 348.95 349.23 342.03