NL25
Bán 751.26
Chênh lệch Chênh lệch0.54
Mua 751.80

Giao dịch Netherlands 25 - biểu đồ giá NL25

Bán 751.26
Chênh lệch Chênh lệch0.54
Mua 751.80
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NL25 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 755.76 -8.95 -1.17% 764.71 766.21 754.33
May 29, 2023 764.51 -3.75 -0.49% 768.26 769.71 763.46
May 26, 2023 768.46 11.98 1.58% 756.48 770.11 755.18
May 25, 2023 757.81 3.23 0.43% 754.58 759.13 753.28
May 24, 2023 752.86 -9.20 -1.21% 762.06 762.08 749.78
May 23, 2023 762.81 -4.82 -0.63% 767.63 768.66 761.58
May 22, 2023 767.73 -0.38 -0.05% 768.11 768.71 765.18
May 19, 2023 768.08 1.62 0.21% 766.46 771.61 765.46
May 18, 2023 766.48 6.37 0.84% 760.11 766.73 758.91
May 17, 2023 761.88 7.27 0.96% 754.61 762.81 752.66
May 16, 2023 753.73 -2.18 -0.29% 755.91 759.03 753.73
May 15, 2023 758.28 4.32 0.57% 753.96 758.28 753.08
May 12, 2023 752.80 -0.75 -0.10% 753.55 755.76 749.83
May 11, 2023 752.48 3.37 0.45% 749.11 755.93 746.78
May 10, 2023 747.91 0.00 0.00% 747.91 750.91 743.68
May 9, 2023 747.43 -4.25 -0.57% 751.68 752.58 744.26
May 8, 2023 752.06 0.78 0.10% 751.28 754.45 750.66
May 5, 2023 752.43 9.20 1.24% 743.23 753.73 742.53
May 4, 2023 741.13 -1.20 -0.16% 742.33 744.23 735.39
May 3, 2023 742.36 -4.72 -0.63% 747.08 749.11 742.03