NL25
Bán 644.31
Chênh lệch Chênh lệch0.48
Mua 644.79

Giao dịch Netherlands 25 - biểu đồ giá NL25

Bán 644.31
Chênh lệch Chênh lệch0.48
Mua 644.79
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NL25 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 26, 2022 639.74 4.15 0.65% 635.59 647.80 635.36
Sep 23, 2022 640.84 -15.14 -2.31% 655.98 657.58 635.14
Sep 22, 2022 669.88 10.58 1.60% 659.30 670.30 655.63
Sep 21, 2022 662.03 3.45 0.52% 658.58 674.53 656.53
Sep 20, 2022 660.23 -6.82 -1.02% 667.05 672.65 655.90
Sep 19, 2022 667.28 4.03 0.61% 663.25 668.15 656.68
Sep 16, 2022 665.70 -2.13 -0.32% 667.83 669.97 661.68
Sep 15, 2022 671.85 -8.40 -1.23% 680.25 684.85 670.47
Sep 14, 2022 681.40 3.55 0.52% 677.85 684.60 675.38
Sep 13, 2022 678.25 -17.52 -2.52% 695.77 703.27 677.20
Sep 12, 2022 695.27 5.59 0.81% 689.68 699.14 686.45
Sep 9, 2022 688.43 14.20 2.11% 674.23 688.88 673.45
Sep 8, 2022 671.88 -1.37 -0.20% 673.25 675.65 663.20
Sep 7, 2022 672.68 5.35 0.80% 667.33 673.65 664.70
Sep 6, 2022 670.72 -1.83 -0.27% 672.55 678.90 668.43
Sep 5, 2022 672.65 9.12 1.37% 663.53 675.35 662.83
Sep 2, 2022 667.22 -0.13 -0.02% 667.35 679.70 664.65
Sep 1, 2022 671.30 -3.73 -0.55% 675.03 676.70 664.75
Aug 31, 2022 678.53 -14.71 -2.12% 693.24 697.14 678.15
Aug 30, 2022 687.97 -11.70 -1.67% 699.67 707.64 686.03