EDU
Bán 28.94
Chênh lệch Chênh lệch0.31
Mua 29.25

Giao dịch New Orientl Eductn Grp Adr Rep 1 - biểu đồ giá EDU

Bán 28.94
Chênh lệch Chênh lệch0.31
Mua 29.25
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EDU lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 28.94 0.50 1.76% 28.44 29.22 28.11
Dec 6, 2022 29.35 0.26 0.89% 29.09 29.98 28.80
Dec 5, 2022 28.91 -2.63 -8.34% 31.54 32.60 28.45
Dec 2, 2022 29.99 2.12 7.61% 27.87 30.41 27.87
Dec 1, 2022 28.28 1.24 4.59% 27.04 28.62 27.04
Nov 30, 2022 28.68 0.73 2.61% 27.95 29.34 27.62
Nov 29, 2022 26.91 1.00 3.86% 25.91 27.30 25.88
Nov 28, 2022 24.93 0.46 1.88% 24.47 25.36 24.47
Nov 25, 2022 25.07 -0.31 -1.22% 25.38 25.58 25.01
Nov 23, 2022 25.92 0.03 0.12% 25.89 26.21 25.12
Nov 22, 2022 25.94 -0.62 -2.33% 26.56 27.01 25.87
Nov 21, 2022 27.06 -0.92 -3.29% 27.98 27.99 26.91
Nov 18, 2022 29.03 2.37 8.89% 26.66 29.22 26.19
Nov 17, 2022 26.39 1.16 4.60% 25.23 27.96 24.93
Nov 16, 2022 25.92 -0.69 -2.59% 26.61 27.11 25.86
Nov 15, 2022 27.08 0.37 1.39% 26.71 28.71 26.71
Nov 14, 2022 25.64 0.32 1.26% 25.32 26.86 25.22
Nov 11, 2022 25.72 -2.69 -9.47% 28.41 28.58 24.12
Nov 10, 2022 27.28 -0.26 -0.94% 27.54 27.91 26.75
Nov 9, 2022 26.55 -0.57 -2.10% 27.12 27.80 26.50