NKE
Bán 96.79
Chênh lệch Chênh lệch0.11
Mua 96.90

Giao dịch NIKE Inc - biểu đồ giá NKE

Bán 96.79
Chênh lệch Chênh lệch0.11
Mua 96.90
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NKE lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 96.79 -0.17 -0.18% 96.96 97.96 96.44
Sep 28, 2022 97.36 2.40 2.53% 94.96 99.35 93.36
Sep 27, 2022 96.27 -0.98 -1.01% 97.25 97.76 94.95
Sep 26, 2022 95.76 -0.48 -0.50% 96.24 97.67 95.06
Sep 23, 2022 96.98 -0.71 -0.73% 97.69 97.97 95.29
Sep 22, 2022 100.96 1.01 1.01% 99.95 101.69 97.76
Sep 21, 2022 99.26 -3.05 -2.98% 102.31 103.56 99.26
Sep 20, 2022 101.71 -4.74 -4.45% 106.45 106.59 101.66
Sep 19, 2022 106.92 3.64 3.52% 103.28 107.34 102.40
Sep 16, 2022 103.94 -0.02 -0.02% 103.96 105.24 102.96
Sep 15, 2022 104.46 -2.21 -2.07% 106.67 108.07 104.06
Sep 14, 2022 106.96 1.16 1.10% 105.80 107.32 104.96
Sep 13, 2022 105.66 -6.91 -6.14% 112.57 113.34 105.26
Sep 12, 2022 112.19 1.18 1.06% 111.01 113.30 110.47
Sep 9, 2022 108.86 -0.04 -0.04% 108.90 111.63 107.96
Sep 8, 2022 108.86 2.16 2.02% 106.70 108.95 105.96
Sep 7, 2022 108.18 3.02 2.87% 105.16 108.71 103.96
Sep 6, 2022 104.86 -1.28 -1.21% 106.14 107.18 103.61
Sep 2, 2022 105.40 -0.38 -0.36% 105.78 108.10 104.96
Sep 1, 2022 107.24 1.78 1.69% 105.46 107.53 103.73