NN
Bán 46.675
Chênh lệch Chênh lệch0.220
Mua 46.895

Giao dịch NN Group N.V. - biểu đồ giá NN

Bán 46.675
Chênh lệch Chênh lệch0.220
Mua 46.895
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 46.675 0.345 0.74% 46.330 46.925 46.330
May 26, 2022 46.320 0.035 0.08% 46.285 46.465 45.820
May 25, 2022 46.330 0.540 1.18% 45.790 46.405 45.570
May 24, 2022 45.280 -0.640 -1.39% 45.920 46.030 45.200
May 23, 2022 46.070 0.400 0.88% 45.670 46.090 45.350
May 20, 2022 46.535 0.265 0.57% 46.270 47.575 46.270
May 19, 2022 46.090 -0.875 -1.86% 46.965 46.970 45.820
May 18, 2022 47.165 -0.590 -1.24% 47.755 47.945 47.155
May 17, 2022 47.755 0.840 1.79% 46.915 47.895 46.915
May 16, 2022 46.655 -0.280 -0.60% 46.935 47.335 46.615
May 13, 2022 47.285 1.425 3.11% 45.860 47.460 45.860
May 12, 2022 45.580 -0.025 -0.05% 45.605 45.740 44.840
May 11, 2022 46.070 0.320 0.70% 45.750 46.220 45.320
May 10, 2022 45.570 0.030 0.07% 45.540 46.210 45.410
May 9, 2022 45.050 -0.220 -0.49% 45.270 46.020 45.040
May 6, 2022 45.500 -0.510 -1.11% 46.010 46.310 45.260
May 5, 2022 46.000 -0.970 -2.07% 46.970 47.395 45.950
May 4, 2022 46.655 -0.530 -1.12% 47.185 47.395 46.645
May 3, 2022 47.195 0.720 1.55% 46.475 47.465 46.475
May 2, 2022 46.310 0.095 0.21% 46.215 46.855 43.760