NUE
Bán 137.35
Chênh lệch Chênh lệch0.74
Mua 138.09

Giao dịch Nucor - biểu đồ giá NUE

Bán 137.35
Chênh lệch Chênh lệch0.74
Mua 138.09
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NUE lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 137.35 3.11 2.32% 134.24 137.64 132.27
May 26, 2022 132.67 2.90 2.23% 129.77 133.57 128.36
May 25, 2022 128.34 5.92 4.84% 122.42 129.06 121.58
May 24, 2022 123.89 1.16 0.95% 122.73 125.01 120.65
May 23, 2022 125.99 4.34 3.57% 121.65 127.17 120.93
May 20, 2022 119.58 -2.32 -1.90% 121.90 124.05 116.43
May 19, 2022 120.37 3.15 2.69% 117.22 123.08 117.22
May 18, 2022 118.93 -3.96 -3.22% 122.89 126.14 118.05
May 17, 2022 124.70 2.97 2.44% 121.73 125.31 119.24
May 16, 2022 119.42 -2.58 -2.11% 122.00 122.37 115.78
May 13, 2022 123.48 -1.02 -0.82% 124.50 127.33 123.30
May 12, 2022 124.33 1.37 1.11% 122.96 126.61 121.83
May 11, 2022 125.55 -4.20 -3.24% 129.75 131.26 125.47
May 10, 2022 129.23 -2.52 -1.91% 131.75 132.26 127.16
May 9, 2022 129.70 -2.03 -1.54% 131.73 134.73 128.93
May 6, 2022 136.17 -2.71 -1.95% 138.88 139.68 133.98
May 5, 2022 140.42 -12.68 -8.28% 153.10 153.94 138.26
May 4, 2022 154.17 2.04 1.34% 152.13 154.79 147.42
May 3, 2022 151.76 1.70 1.13% 150.06 153.25 149.13
May 2, 2022 149.58 -3.18 -2.08% 152.76 154.15 145.02