NVDA
Bán 187.05
Chênh lệch Chênh lệch0.21
Mua 187.26

Giao dịch NVIDIA - biểu đồ giá NVDA

Bán 187.05
Chênh lệch Chênh lệch0.21
Mua 187.26
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NVDA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 179.51 19.29 12.04% 160.22 180.80 158.52
May 25, 2022 158.04 -2.94 -1.83% 160.98 171.00 152.12
May 24, 2022 162.81 -2.30 -1.39% 165.11 167.70 157.71
May 23, 2022 166.67 -2.38 -1.41% 169.05 169.81 161.71
May 20, 2022 166.78 -8.83 -5.03% 175.61 176.91 157.48
May 19, 2022 173.16 7.15 4.31% 166.01 176.75 164.51
May 18, 2022 165.16 -15.36 -8.51% 180.52 181.05 164.91
May 17, 2022 182.70 5.59 3.16% 177.11 183.52 176.25
May 16, 2022 171.99 -2.92 -1.67% 174.91 177.76 170.97
May 13, 2022 177.21 10.59 6.36% 166.62 179.17 165.82
May 12, 2022 164.10 -0.01 -0.01% 164.11 167.77 155.59
May 11, 2022 166.54 -11.18 -6.29% 177.72 180.28 165.63
May 10, 2022 175.21 1.69 0.97% 173.52 181.80 170.17
May 9, 2022 169.42 -13.68 -7.47% 183.10 183.31 168.21
May 6, 2022 186.34 -1.46 -0.78% 187.80 195.00 179.81
May 5, 2022 188.90 -11.10 -5.55% 200.00 201.29 184.90
May 4, 2022 202.91 3.11 1.56% 199.80 203.86 187.41
May 3, 2022 200.80 4.20 2.14% 196.60 201.42 191.21
May 2, 2022 195.40 8.31 4.44% 187.09 196.23 182.82
Apr 29, 2022 185.97 -9.02 -4.63% 194.99 201.11 185.09