NVDA
Bán 157.94
Chênh lệch Chênh lệch0.27
Mua 158.21

Giao dịch NVIDIA - biểu đồ giá NVDA

Bán 157.94
Chênh lệch Chênh lệch0.27
Mua 158.21
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NVDA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 25, 2022 162.57 -2.56 -1.55% 165.13 165.51 161.62
Nov 24, 2022 165.72 0.30 0.18% 165.42 165.78 165.42
Nov 23, 2022 165.43 4.77 2.97% 160.66 165.66 160.24
Nov 22, 2022 160.65 7.66 5.01% 152.99 160.80 151.14
Nov 21, 2022 152.97 0.58 0.38% 152.39 154.68 150.77
Nov 18, 2022 153.84 -3.63 -2.31% 157.47 159.84 151.12
Nov 17, 2022 157.40 -4.13 -2.56% 161.53 164.06 155.27
Nov 16, 2022 161.53 -3.98 -2.40% 165.51 166.17 154.90
Nov 15, 2022 165.51 2.51 1.54% 163.00 170.20 162.96
Nov 14, 2022 163.01 1.46 0.90% 161.55 165.29 159.16
Nov 11, 2022 162.94 4.74 3.00% 158.20 163.79 154.77
Nov 10, 2022 158.15 21.09 15.39% 137.06 158.69 134.96
Nov 9, 2022 137.09 -9.11 -6.23% 146.20 146.41 137.09
Nov 8, 2022 146.22 3.34 2.34% 142.88 148.81 142.08
Nov 7, 2022 142.92 0.92 0.65% 142.00 144.03 139.47
Nov 4, 2022 141.18 5.78 4.27% 135.40 142.21 134.52
Nov 3, 2022 134.45 2.83 2.15% 131.62 137.71 128.77
Nov 2, 2022 131.63 -5.45 -3.98% 137.08 141.85 131.24
Nov 1, 2022 136.73 -0.20 -0.15% 136.93 139.15 133.53
Oct 31, 2022 134.43 -2.81 -2.05% 137.24 138.30 132.91