NVDA
Bán 383.35
Chênh lệch Chênh lệch0.45
Mua 383.80

Giao dịch NVIDIA - biểu đồ giá NVDA

Bán 383.35
Chênh lệch Chênh lệch0.45
Mua 383.80
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NVDA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 379.51 -16.44 -4.15% 395.95 402.62 377.76
May 30, 2023 397.70 -2.12 -0.53% 399.82 419.11 397.01
May 26, 2023 389.38 11.67 3.09% 377.71 391.47 375.36
May 25, 2023 377.58 1.88 0.50% 375.70 399.12 366.15
May 24, 2023 380.41 74.77 24.46% 305.64 394.72 297.91
May 23, 2023 306.94 -4.60 -1.48% 311.54 313.27 306.02
May 22, 2023 311.85 1.50 0.48% 310.35 315.00 306.64
May 19, 2023 311.98 -5.53 -1.74% 317.51 318.07 309.02
May 18, 2023 318.30 14.76 4.86% 303.54 318.85 302.70
May 17, 2023 302.94 9.89 3.37% 293.05 303.09 292.91
May 16, 2023 293.55 4.14 1.43% 289.41 298.52 287.95
May 15, 2023 289.14 5.04 1.77% 284.10 289.49 281.38
May 12, 2023 282.77 -3.97 -1.38% 286.74 287.70 280.32
May 11, 2023 285.87 -3.17 -1.10% 289.04 290.46 282.31
May 10, 2023 288.86 4.51 1.59% 284.35 290.93 284.35
May 9, 2023 285.45 -4.45 -1.54% 289.90 289.90 284.35
May 8, 2023 290.75 4.42 1.54% 286.33 292.02 283.36
May 5, 2023 286.46 10.20 3.69% 276.26 287.40 274.86
May 4, 2023 276.71 -1.17 -0.42% 277.88 278.42 272.28
May 3, 2023 276.37 -2.41 -0.86% 278.78 283.44 274.58