NXPI
Bán 192.80
Chênh lệch Chênh lệch0.38
Mua 193.18

Giao dịch NXP Semiconductors N.V. - biểu đồ giá NXPI

Bán 192.80
Chênh lệch Chênh lệch0.38
Mua 193.18
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NXPI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 184.43 7.95 4.50% 176.48 185.35 176.48
May 24, 2022 178.97 2.36 1.34% 176.61 180.27 175.30
May 23, 2022 180.53 0.52 0.29% 180.01 181.90 176.36
May 20, 2022 179.93 1.89 1.06% 178.04 180.26 173.48
May 19, 2022 175.63 1.30 0.75% 174.33 179.83 173.33
May 18, 2022 175.23 -6.63 -3.65% 181.86 185.05 174.34
May 17, 2022 185.55 4.64 2.56% 180.91 185.67 180.86
May 16, 2022 176.84 -2.71 -1.51% 179.55 180.91 176.35
May 13, 2022 181.89 5.59 3.17% 176.30 182.89 174.80
May 12, 2022 173.54 4.71 2.79% 168.83 174.76 168.37
May 11, 2022 170.72 -4.91 -2.80% 175.63 178.29 170.39
May 10, 2022 178.29 1.92 1.09% 176.37 181.48 172.41
May 9, 2022 172.74 -1.42 -0.82% 174.16 176.48 171.53
May 6, 2022 177.39 0.71 0.40% 176.68 182.10 173.55
May 5, 2022 178.61 -1.69 -0.94% 180.30 182.07 175.48
May 4, 2022 185.77 5.42 3.01% 180.35 185.80 173.39
May 3, 2022 177.83 4.47 2.58% 173.36 179.04 171.60
May 2, 2022 176.83 5.90 3.45% 170.93 177.26 170.04
Apr 29, 2022 170.82 -2.51 -1.45% 173.33 177.88 170.45
Apr 28, 2022 177.13 6.45 3.78% 170.68 179.22 170.07