OCEAN/USDT
Bán 0.1983
Chênh lệch Chênh lệch0.0002
Mua 0.1985
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

OCEAN/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 0.2080 0.0111 5.64% 0.1969 0.2108 0.1969
Jun 28, 2022 0.1968 0.0074 3.91% 0.1894 0.2013 0.1802
Jun 27, 2022 0.1895 -0.0030 -1.56% 0.1925 0.2013 0.1859
Jun 26, 2022 0.1926 -0.0093 -4.61% 0.2019 0.2127 0.1900
Jun 25, 2022 0.2019 -0.0002 -0.10% 0.2021 0.2127 0.1907
Jun 24, 2022 0.2018 0.0069 3.54% 0.1949 0.2098 0.1917
Jun 23, 2022 0.1949 0.0157 8.76% 0.1792 0.1984 0.1789
Jun 22, 2022 0.1794 -0.0123 -6.42% 0.1917 0.1935 0.1784
Jun 21, 2022 0.1918 0.0018 0.95% 0.1900 0.2062 0.1849
Jun 20, 2022 0.1898 0.0097 5.39% 0.1801 0.1975 0.1704
Jun 19, 2022 0.1797 0.0131 7.86% 0.1666 0.1829 0.1582
Jun 18, 2022 0.1665 -0.0117 -6.57% 0.1782 0.1828 0.1535
Jun 17, 2022 0.1786 0.0016 0.90% 0.1770 0.1864 0.1744
Jun 16, 2022 0.1773 -0.0261 -12.83% 0.2034 0.2071 0.1718
Jun 15, 2022 0.2034 0.0063 3.20% 0.1971 0.2075 0.1738
Jun 14, 2022 0.1971 0.0055 2.87% 0.1916 0.2027 0.1759
Jun 13, 2022 0.1916 -0.0242 -11.21% 0.2158 0.2190 0.1827
Jun 12, 2022 0.2344 -0.0053 -2.21% 0.2397 0.2442 0.2155
Jun 11, 2022 0.2394 -0.0346 -12.63% 0.2740 0.2894 0.2328
Jun 10, 2022 0.2744 -0.0251 -8.38% 0.2995 0.3027 0.2647