OCEAN/USD
Bán 0.1563
Chênh lệch Chênh lệch0.0010
Mua 0.1573
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

OCEAN/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 0.1547 0.0012 0.78% 0.1535 0.1547 0.1529
Oct 3, 2022 0.1535 0.0037 2.47% 0.1498 0.1541 0.1483
Oct 2, 2022 0.1500 -0.0081 -5.12% 0.1581 0.1597 0.1498
Oct 1, 2022 0.1580 -0.0023 -1.43% 0.1603 0.1613 0.1576
Sep 30, 2022 0.1604 0.0042 2.69% 0.1562 0.1610 0.1556
Sep 29, 2022 0.1562 0.0014 0.90% 0.1548 0.1569 0.1496
Sep 28, 2022 0.1547 -0.0021 -1.34% 0.1568 0.1587 0.1501
Sep 27, 2022 0.1567 -0.0028 -1.76% 0.1595 0.1663 0.1564
Sep 26, 2022 0.1595 -0.0008 -0.50% 0.1603 0.1757 0.1562
Sep 25, 2022 0.1603 0.0005 0.31% 0.1598 0.1633 0.1561
Sep 24, 2022 0.1599 0.0043 2.76% 0.1556 0.1669 0.1546
Sep 23, 2022 0.1557 -0.0058 -3.59% 0.1615 0.1629 0.1519
Sep 22, 2022 0.1537 0.0076 5.20% 0.1461 0.1624 0.1460
Sep 21, 2022 0.1460 -0.0110 -7.01% 0.1570 0.1598 0.1437
Sep 20, 2022 0.1571 0.0023 1.49% 0.1548 0.1611 0.1533
Sep 19, 2022 0.1547 0.0046 3.06% 0.1501 0.1568 0.1483
Sep 18, 2022 0.1507 -0.0102 -6.34% 0.1609 0.1615 0.1463
Sep 17, 2022 0.1611 0.0038 2.42% 0.1573 0.1611 0.1571
Sep 16, 2022 0.1573 0.0019 1.22% 0.1554 0.1652 0.1526
Sep 15, 2022 0.1552 -0.0063 -3.90% 0.1615 0.1623 0.1542