OCI
Bán 37.560
Chênh lệch Chênh lệch0.280
Mua 37.840

Giao dịch OCI N.V. - biểu đồ giá OCI

Bán 37.560
Chênh lệch Chênh lệch0.280
Mua 37.840
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

OCI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 37.560 0.755 2.05% 36.805 37.560 36.805
Sep 29, 2022 36.805 0.005 0.01% 36.800 38.095 36.345
Sep 28, 2022 36.935 0.720 1.99% 36.215 37.240 35.100
Sep 27, 2022 36.215 0.670 1.88% 35.545 36.385 35.200
Sep 26, 2022 35.545 1.055 3.06% 34.490 35.865 34.290
Sep 23, 2022 35.170 -2.630 -6.96% 37.800 37.920 35.020
Sep 22, 2022 38.180 0.200 0.53% 37.980 38.440 37.130
Sep 21, 2022 38.090 0.755 2.02% 37.335 38.855 37.280
Sep 20, 2022 37.260 0.000 0.00% 37.260 37.940 36.955
Sep 19, 2022 37.250 0.130 0.35% 37.120 37.580 35.975
Sep 16, 2022 37.045 -1.185 -3.10% 38.230 38.230 36.655
Sep 15, 2022 38.240 -0.300 -0.78% 38.540 39.515 38.120
Sep 14, 2022 38.540 0.990 2.64% 37.550 38.835 37.320
Sep 13, 2022 37.560 0.495 1.34% 37.065 38.000 36.865
Sep 12, 2022 36.945 -0.895 -2.37% 37.840 38.560 36.905
Sep 9, 2022 37.760 1.775 4.93% 35.985 37.760 35.985
Sep 8, 2022 35.985 -0.895 -2.43% 36.880 37.025 35.330
Sep 7, 2022 36.885 -0.200 -0.54% 37.085 37.460 35.995
Sep 6, 2022 37.075 -0.105 -0.28% 37.180 37.780 36.865
Sep 5, 2022 37.170 0.345 0.94% 36.825 37.880 36.495