OMG/USD
Bán 2.3540
Chênh lệch Chênh lệch0.0200
Mua 2.3740
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

OMG/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 2.5057 -0.0189 -0.75% 2.5246 2.5835 2.4937
May 25, 2022 2.5246 -0.0519 -2.01% 2.5765 2.6154 2.4458
May 24, 2022 2.5795 0.0499 1.97% 2.5296 2.6044 2.3929
May 23, 2022 2.5286 -0.0489 -1.90% 2.5775 2.7790 2.4757
May 22, 2022 2.5815 0.0768 3.07% 2.5047 2.6314 2.4608
May 21, 2022 2.5057 0.1167 4.88% 2.3890 2.5236 2.3351
May 20, 2022 2.3880 -0.1057 -4.24% 2.4937 2.5446 2.3371
May 19, 2022 2.4897 0.1666 7.17% 2.3231 2.5216 2.2264
May 18, 2022 2.3231 -0.2334 -9.13% 2.5565 2.6054 2.3101
May 17, 2022 2.5565 0.1296 5.34% 2.4269 2.6064 2.3840
May 16, 2022 2.4259 -0.2254 -8.50% 2.6513 2.6513 2.3830
May 15, 2022 2.4618 -0.1107 -4.30% 2.5725 2.5924 2.3520
May 14, 2022 2.5725 0.1107 4.50% 2.4618 2.6004 2.2782
May 13, 2022 2.4618 0.1227 5.25% 2.3391 2.7082 2.2862
May 12, 2022 2.3391 -0.1706 -6.80% 2.5097 2.6294 1.8743
May 11, 2022 2.5166 -0.5676 -18.40% 3.0842 3.1989 2.2413
May 10, 2022 3.0882 0.1865 6.43% 2.9017 3.3785 2.8049
May 9, 2022 2.9017 -0.6513 -18.33% 3.5530 3.6588 2.8907
May 8, 2022 3.5530 -0.0499 -1.38% 3.6029 3.7256 3.4982
May 7, 2022 3.6029 -0.0489 -1.34% 3.6518 3.7057 3.4792