OMG/USD
Bán 1.7057
Chênh lệch Chênh lệch0.0126
Mua 1.7183
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

OMG/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 2, 2022 1.7087 0.0030 0.18% 1.7057 1.7117 1.6997
Oct 1, 2022 1.7067 -0.0129 -0.75% 1.7196 1.7356 1.6997
Sep 30, 2022 1.7206 0.0000 0.00% 1.7206 1.7575 1.6967
Sep 29, 2022 1.7196 0.0040 0.23% 1.7156 1.7346 1.6727
Sep 28, 2022 1.7156 0.0069 0.40% 1.7087 1.7256 1.6398
Sep 27, 2022 1.7087 -0.0010 -0.06% 1.7097 1.8403 1.6837
Sep 26, 2022 1.7107 0.0200 1.18% 1.6907 1.7166 1.6468
Sep 25, 2022 1.6917 -0.0299 -1.74% 1.7216 1.7615 1.6698
Sep 24, 2022 1.7216 -0.0399 -2.27% 1.7615 1.7925 1.7127
Sep 23, 2022 1.7615 0.0020 0.11% 1.7595 1.7994 1.6817
Sep 22, 2022 1.7366 0.0988 6.03% 1.6378 1.7755 1.6328
Sep 21, 2022 1.6378 -0.0429 -2.55% 1.6807 1.7815 1.6079
Sep 20, 2022 1.6817 -0.0190 -1.12% 1.7007 1.7326 1.6578
Sep 19, 2022 1.7017 0.0319 1.91% 1.6698 1.7166 1.6239
Sep 18, 2022 1.6708 -0.1546 -8.47% 1.8254 1.8294 1.6289
Sep 17, 2022 1.8254 0.0639 3.63% 1.7615 1.8264 1.7486
Sep 16, 2022 1.7605 0.0319 1.85% 1.7286 1.7695 1.6957
Sep 15, 2022 1.7306 -0.0708 -3.93% 1.8014 1.8433 1.7136
Sep 14, 2022 1.8044 0.0309 1.74% 1.7735 1.8164 1.7595
Sep 13, 2022 1.7745 -0.1935 -9.83% 1.9680 1.9999 1.7725