OMC
Bán 74.74
Chênh lệch Chênh lệch0.25
Mua 74.99

Giao dịch Omnicom Group Inc. - biểu đồ giá OMC

Bán 74.74
Chênh lệch Chênh lệch0.25
Mua 74.99
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

OMC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 72.92 0.71 0.98% 72.21 73.37 72.20
May 25, 2022 71.95 2.81 4.06% 69.14 72.44 69.08
May 24, 2022 69.34 -2.34 -3.26% 71.68 72.17 66.29
May 23, 2022 75.73 0.42 0.56% 75.31 76.28 74.82
May 20, 2022 74.71 -0.50 -0.66% 75.21 75.84 73.28
May 19, 2022 74.76 -1.15 -1.51% 75.91 76.62 74.51
May 18, 2022 76.87 -1.52 -1.94% 78.39 78.93 76.62
May 17, 2022 79.51 1.65 2.12% 77.86 79.89 77.86
May 16, 2022 76.88 0.21 0.27% 76.67 77.20 75.97
May 13, 2022 76.88 1.23 1.63% 75.65 77.15 75.64
May 12, 2022 75.42 0.93 1.25% 74.49 75.42 73.77
May 11, 2022 74.66 -0.42 -0.56% 75.08 77.09 74.34
May 10, 2022 75.48 -2.09 -2.69% 77.57 78.26 74.44
May 9, 2022 77.22 1.16 1.53% 76.06 77.93 76.06
May 6, 2022 77.25 0.24 0.31% 77.01 78.15 75.81
May 5, 2022 77.78 -1.50 -1.89% 79.28 79.42 76.89
May 4, 2022 79.47 1.44 1.85% 78.03 79.70 77.00
May 3, 2022 78.06 1.42 1.85% 76.64 78.61 76.34
May 2, 2022 76.66 0.40 0.52% 76.26 77.31 75.23
Apr 29, 2022 76.05 -1.97 -2.52% 78.02 78.54 75.84