ORAp
Bán 9.270
Chênh lệch Chênh lệch0.060
Mua 9.330

Giao dịch Orange - biểu đồ giá ORAp

Bán 9.270
Chênh lệch Chênh lệch0.060
Mua 9.330
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ORAp lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 9.270 0.000 0.00% 9.270 9.285 9.215
Sep 29, 2022 9.270 -0.145 -1.54% 9.415 9.440 9.205
Sep 28, 2022 9.445 -0.030 -0.32% 9.475 9.505 9.365
Sep 27, 2022 9.505 -0.030 -0.31% 9.535 9.580 9.450
Sep 26, 2022 9.560 -0.100 -1.04% 9.660 9.675 9.455
Sep 23, 2022 9.650 -0.175 -1.78% 9.825 9.850 9.615
Sep 22, 2022 9.790 0.105 1.08% 9.685 9.850 9.670
Sep 21, 2022 9.685 -0.060 -0.62% 9.745 9.785 9.660
Sep 20, 2022 9.745 -0.255 -2.55% 10.000 10.015 9.735
Sep 19, 2022 10.025 0.010 0.10% 10.015 10.035 9.880
Sep 16, 2022 10.070 -0.040 -0.40% 10.110 10.145 10.040
Sep 15, 2022 10.110 0.005 0.05% 10.105 10.185 10.070
Sep 14, 2022 10.100 -0.065 -0.64% 10.165 10.165 10.035
Sep 13, 2022 10.210 0.065 0.64% 10.145 10.295 10.100
Sep 12, 2022 10.195 0.130 1.29% 10.065 10.230 10.025
Sep 9, 2022 10.105 0.085 0.85% 10.020 10.140 9.995
Sep 8, 2022 10.045 -0.090 -0.89% 10.135 10.200 9.995
Sep 7, 2022 10.095 -0.035 -0.35% 10.130 10.170 10.090
Sep 6, 2022 10.165 0.075 0.74% 10.090 10.195 10.060
Sep 5, 2022 10.075 -0.015 -0.15% 10.090 10.120 10.040