0316
Bán 140.25
Chênh lệch Chênh lệch2.55
Mua 142.80

Giao dịch Orient Overseas (International) Limited - biểu đồ giá 0316

Bán 140.25
Chênh lệch Chênh lệch2.55
Mua 142.80
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0316 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 15, 2022 140.25 -9.40 -6.28% 149.65 151.35 139.25
Sep 14, 2022 147.50 4.70 3.29% 142.80 147.50 140.00
Sep 13, 2022 144.30 1.50 1.05% 142.80 147.55 142.80
Sep 9, 2022 143.30 2.40 1.70% 140.90 144.70 140.05
Sep 8, 2022 140.15 -2.75 -1.92% 142.90 146.75 139.75
Sep 7, 2022 144.50 2.30 1.62% 142.20 146.20 140.80
Sep 6, 2022 145.00 -3.55 -2.39% 148.55 148.80 139.35
Sep 5, 2022 148.15 2.30 1.58% 145.85 151.80 145.55
Sep 2, 2022 147.85 -10.80 -6.81% 158.65 158.70 147.85
Sep 1, 2022 158.60 -5.05 -3.09% 163.65 164.55 154.10
Aug 31, 2022 217.15 -0.30 -0.14% 217.45 218.25 210.30
Aug 30, 2022 220.20 3.95 1.83% 216.25 221.40 215.65
Aug 29, 2022 214.85 -0.80 -0.37% 215.65 215.65 210.10
Aug 26, 2022 217.05 -2.35 -1.07% 219.40 220.40 216.65
Aug 25, 2022 218.65 3.60 1.67% 215.05 222.20 213.05
Aug 24, 2022 215.05 -6.15 -2.78% 221.20 222.00 210.90
Aug 23, 2022 220.80 -4.15 -1.84% 224.95 228.75 219.60
Aug 22, 2022 226.75 -7.15 -3.06% 233.90 234.10 225.35
Aug 19, 2022 232.15 11.35 5.14% 220.80 234.50 218.60
Aug 18, 2022 218.05 -10.70 -4.68% 228.75 228.75 216.70