Palladium
Bán 2057.67
Chênh lệch Chênh lệch14.07
Mua 2071.74

Giao dịch Palladium Spot - biểu đồ giá Palladium

Bán 2057.67
Chênh lệch Chênh lệch14.07
Mua 2071.74
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

Palladium lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 2015.28 7.99 0.40% 2007.29 2018.50 1996.63
May 26, 2022 2007.40 4.19 0.21% 2003.21 2012.58 1977.80
May 25, 2022 2003.22 12.07 0.61% 1991.15 2036.59 1946.50
May 24, 2022 1991.15 9.77 0.49% 1981.38 2020.00 1963.49
May 23, 2022 1981.23 14.79 0.75% 1966.44 2037.91 1959.40
May 22, 2022 1965.82 9.71 0.50% 1956.11 1967.66 1926.81
May 20, 2022 1939.70 -57.41 -2.87% 1997.11 2027.03 1922.33
May 19, 2022 1996.98 17.29 0.87% 1979.69 2026.24 1937.19
May 18, 2022 1979.56 -64.04 -3.13% 2043.60 2118.70 1976.39
May 17, 2022 2042.97 35.57 1.77% 2007.40 2088.65 1982.46
May 16, 2022 2007.27 61.54 3.16% 1945.73 2030.98 1901.26
May 13, 2022 1928.00 -2.22 -0.12% 1930.22 1965.90 1875.89
May 12, 2022 1930.22 -79.63 -3.96% 2009.85 2041.87 1850.30
May 11, 2022 2009.73 -19.82 -0.98% 2029.55 2079.99 1996.76
May 10, 2022 2030.82 -60.80 -2.91% 2091.62 2151.85 2020.11
May 9, 2022 2093.37 68.30 3.37% 2025.07 2129.73 1984.41
May 8, 2022 2024.44 1.50 0.07% 2022.94 2032.83 2020.05
May 6, 2022 2022.37 -143.50 -6.63% 2165.87 2175.80 1981.36
May 5, 2022 2166.00 -91.27 -4.04% 2257.27 2272.59 2159.88
May 4, 2022 2257.40 5.89 0.26% 2251.51 2281.29 2196.14