Palladium
Bán 1925.01
Chênh lệch Chênh lệch14.42
Mua 1939.43

Giao dịch Palladium Spot - biểu đồ giá Palladium

Bán 1925.01
Chênh lệch Chênh lệch14.42
Mua 1939.43
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

Palladium lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 1847.57 2.60 0.14% 1844.97 1849.76 1836.84
Dec 7, 2022 1845.10 -0.09 -0.00% 1845.19 1878.49 1819.05
Dec 6, 2022 1845.31 -34.88 -1.86% 1880.19 1890.57 1837.42
Dec 5, 2022 1880.18 -22.36 -1.18% 1902.54 1930.58 1851.27
Dec 4, 2022 1902.55 7.43 0.39% 1895.12 1908.37 1892.41
Dec 2, 2022 1896.19 -27.56 -1.43% 1923.75 1939.69 1861.92
Dec 1, 2022 1923.76 39.43 2.09% 1884.33 1944.80 1861.34
Nov 30, 2022 1884.21 50.95 2.78% 1833.26 1924.09 1823.69
Nov 29, 2022 1830.17 -11.43 -0.62% 1841.60 1877.10 1805.50
Nov 28, 2022 1841.61 27.93 1.54% 1813.68 1880.95 1811.63
Nov 27, 2022 1813.67 -0.64 -0.04% 1814.31 1820.92 1803.66
Nov 25, 2022 1824.33 -53.61 -2.85% 1877.94 1887.39 1801.38
Nov 24, 2022 1877.80 0.36 0.02% 1877.44 1908.89 1868.79
Nov 23, 2022 1878.98 22.52 1.21% 1856.46 1895.86 1828.27
Nov 22, 2022 1856.47 -10.32 -0.55% 1866.79 1898.25 1840.97
Nov 21, 2022 1866.80 -69.11 -3.57% 1935.91 1937.65 1826.68
Nov 20, 2022 1935.90 14.87 0.77% 1921.03 1941.46 1917.72
Nov 18, 2022 1930.59 -79.66 -3.96% 2010.25 2024.51 1926.18
Nov 17, 2022 2009.78 -55.89 -2.71% 2065.67 2070.11 1967.77
Nov 16, 2022 2065.68 -34.36 -1.64% 2100.04 2103.34 2042.40