CAKE/BTC
Bán 0.0001583
Chênh lệch Chênh lệch0.0000028
Mua 0.0001611
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAKE/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.0001592 0.0000032 2.05% 0.0001560 0.0001607 0.0001558
Jun 26, 2022 0.0001560 0.0000005 0.32% 0.0001555 0.0001608 0.0001538
Jun 25, 2022 0.0001555 -0.0000018 -1.14% 0.0001573 0.0001581 0.0001524
Jun 24, 2022 0.0001574 0.0000047 3.08% 0.0001527 0.0001596 0.0001523
Jun 23, 2022 0.0001526 0.0000023 1.53% 0.0001503 0.0001561 0.0001487
Jun 22, 2022 0.0001498 0.0000024 1.63% 0.0001474 0.0001516 0.0001456
Jun 21, 2022 0.0001473 0.0000019 1.31% 0.0001454 0.0001489 0.0001435
Jun 20, 2022 0.0001455 0.0000004 0.28% 0.0001451 0.0001482 0.0001414
Jun 19, 2022 0.0001450 0.0000057 4.09% 0.0001393 0.0001491 0.0001392
Jun 18, 2022 0.0001394 -0.0000030 -2.11% 0.0001424 0.0001442 0.0001374
Jun 17, 2022 0.0001424 0.0000029 2.08% 0.0001395 0.0001430 0.0001383
Jun 16, 2022 0.0001394 -0.0000033 -2.31% 0.0001427 0.0001449 0.0001378
Jun 15, 2022 0.0001427 0.0000025 1.78% 0.0001402 0.0001440 0.0001361
Jun 14, 2022 0.0001402 -0.0000031 -2.16% 0.0001433 0.0001476 0.0001388
Jun 13, 2022 0.0001444 -0.0000021 -1.43% 0.0001465 0.0001467 0.0001321
Jun 12, 2022 0.0001455 0.0000058 4.15% 0.0001397 0.0001456 0.0001363
Jun 11, 2022 0.0001397 -0.0000053 -3.66% 0.0001450 0.0001453 0.0001385
Jun 10, 2022 0.0001451 0.0000010 0.69% 0.0001441 0.0001480 0.0001426
Jun 9, 2022 0.0001441 -0.0000022 -1.50% 0.0001463 0.0001474 0.0001433
Jun 8, 2022 0.0001463 0.0000044 3.10% 0.0001419 0.0001479 0.0001412