PSG/USDT
Bán 6.00000
Chênh lệch Chênh lệch0.02000
Mua 6.02000
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PSG/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 3, 2022 6.11000 0.00000 0.00% 6.11000 6.13000 6.08000
Jul 2, 2022 6.12000 0.15000 2.51% 5.97000 6.23000 5.92000
Jul 1, 2022 5.97000 -0.01000 -0.17% 5.98000 6.18000 5.87000
Jun 30, 2022 5.96000 -0.21000 -3.40% 6.17000 6.19000 5.75000
Jun 29, 2022 6.17000 -0.08000 -1.28% 6.25000 6.41000 6.12000
Jun 28, 2022 6.25000 -0.34000 -5.16% 6.59000 6.77000 6.22000
Jun 27, 2022 6.59000 0.05000 0.76% 6.54000 6.78000 6.40000
Jun 26, 2022 6.55000 -0.24000 -3.53% 6.79000 6.84000 6.52000
Jun 25, 2022 6.78000 -0.06000 -0.88% 6.84000 6.99000 6.62000
Jun 24, 2022 6.84000 0.14000 2.09% 6.70000 7.08000 6.62000
Jun 23, 2022 6.68000 0.31000 4.87% 6.37000 6.89000 6.34000
Jun 22, 2022 6.37000 -0.01000 -0.16% 6.38000 6.63000 6.25000
Jun 21, 2022 6.38000 -0.09000 -1.39% 6.47000 6.58000 6.32000
Jun 20, 2022 6.47000 0.18000 2.86% 6.29000 6.57000 6.07000
Jun 19, 2022 6.28000 0.19000 3.12% 6.09000 6.36000 5.87000
Jun 18, 2022 6.09000 -0.15000 -2.40% 6.24000 6.51000 5.73000
Jun 17, 2022 6.25000 0.20000 3.31% 6.05000 6.35000 6.01000
Jun 16, 2022 6.05000 -0.49000 -7.49% 6.54000 6.63000 6.00000
Jun 15, 2022 6.55000 0.04000 0.61% 6.51000 6.56000 5.79000
Jun 14, 2022 6.44000 -0.33000 -4.87% 6.77000 6.86000 6.38000