PSG/USD
Bán 6.5022
Chênh lệch Chênh lệch0.0535
Mua 6.5557
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PSG/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 6.6399 0.0691 1.05% 6.5708 6.6399 6.4691
Jun 27, 2022 6.5708 0.0499 0.77% 6.5209 6.7596 6.3807
Jun 26, 2022 6.5309 -0.2380 -3.52% 6.7689 6.8186 6.5016
Jun 25, 2022 6.7589 -0.0584 -0.86% 6.8173 6.9669 6.5987
Jun 24, 2022 6.8273 0.1495 2.24% 6.6778 7.0566 6.5994
Jun 23, 2022 6.6578 0.3102 4.89% 6.3476 6.8658 6.3177
Jun 22, 2022 6.3476 -0.0106 -0.17% 6.3582 6.6061 6.2274
Jun 21, 2022 6.3582 -0.0878 -1.36% 6.4460 6.5582 6.2971
Jun 20, 2022 6.4492 0.1801 2.87% 6.2691 6.5495 6.0499
Jun 19, 2022 6.2591 0.1918 3.16% 6.0673 6.3401 5.8482
Jun 18, 2022 6.0680 -0.1500 -2.41% 6.2180 6.4852 5.7081
Jun 17, 2022 6.2280 0.2017 3.35% 6.0263 6.3258 5.9876
Jun 16, 2022 6.0269 -0.5014 -7.68% 6.5283 6.6080 5.9771
Jun 15, 2022 6.5277 0.1072 1.67% 6.4205 6.5376 5.7443
Jun 14, 2022 6.4199 -0.3344 -4.95% 6.7543 6.8455 6.3576
Jun 13, 2022 6.6552 0.0818 1.24% 6.5734 7.3622 6.3951
Jun 12, 2022 6.9331 -0.2566 -3.57% 7.1897 7.2310 6.5834
Jun 11, 2022 7.1698 -0.6074 -7.81% 7.7772 7.7972 7.1298
Jun 10, 2022 7.7673 -0.2560 -3.19% 8.0233 8.3431 7.4544
Jun 9, 2022 8.0233 0.4485 5.92% 7.5748 8.7518 7.4851