USDP/USD
Bán 1.00009
Chênh lệch Chênh lệch0.05021
Mua 1.05030

Giá Pax Dollar to US Dollar - biểu đồ USDP/USD

Bán 1.00009
Chênh lệch Chênh lệch0.05021
Mua 1.05030
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USDP/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Apr 27, 2023 1.00009 -0.00018 -0.02% 1.00027 1.00027 0.99996
Apr 26, 2023 1.00027 0.00030 0.03% 0.99997 1.00040 0.99979
Apr 25, 2023 0.99997 0.00004 0.00% 0.99993 1.00006 0.99964
Apr 24, 2023 0.99989 0.00013 0.01% 0.99976 1.00002 0.99965
Apr 23, 2023 0.99976 -0.00027 -0.03% 1.00003 1.00012 0.99967
Apr 22, 2023 1.00003 0.00008 0.01% 0.99995 1.00011 0.99977
Apr 21, 2023 1.00022 0.00033 0.03% 0.99989 1.00029 0.99929
Apr 20, 2023 0.99989 -0.00050 -0.05% 1.00039 1.00049 0.99989
Apr 19, 2023 1.00050 0.00031 0.03% 1.00019 1.00089 0.99980
Apr 18, 2023 1.00019 -0.00020 -0.02% 1.00039 1.00039 0.99989
Apr 17, 2023 1.00039 -0.00030 -0.03% 1.00069 1.00079 0.99999
Apr 16, 2023 1.00069 0.00000 0.00% 1.00069 1.00100 1.00039
Apr 15, 2023 1.00079 0.00010 0.01% 1.00069 1.00100 1.00049
Apr 14, 2023 1.00069 -0.00031 -0.03% 1.00100 1.00110 1.00039
Apr 13, 2023 1.00100 0.00061 0.06% 1.00039 1.00130 1.00019
Apr 12, 2023 1.00039 -0.00040 -0.04% 1.00079 1.00120 1.00009
Apr 11, 2023 1.00079 0.00060 0.06% 1.00019 1.00100 1.00009
Apr 10, 2023 1.00019 -0.00020 -0.02% 1.00039 1.00069 0.99980
Apr 9, 2023 1.00039 -0.00010 -0.01% 1.00049 1.00100 1.00029
Apr 8, 2023 1.00049 0.00000 0.00% 1.00049 1.00100 1.00019