USDP/USD
Bán 0.99965
Chênh lệch Chênh lệch0.05109
Mua 1.05074

Giá Pax Dollar to US Dollar - biểu đồ USDP/USD

Bán 0.99965
Chênh lệch Chênh lệch0.05109
Mua 1.05074
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

USDP/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Apr 27, 2023 0.99965 -0.00018 -0.02% 0.99983 0.99983 0.99952
Apr 26, 2023 0.99982 0.00029 0.03% 0.99953 0.99996 0.99935
Apr 25, 2023 0.99952 0.00003 0.00% 0.99949 0.99962 0.99920
Apr 24, 2023 0.99945 0.00013 0.01% 0.99932 0.99958 0.99921
Apr 23, 2023 0.99932 -0.00027 -0.03% 0.99959 0.99968 0.99923
Apr 22, 2023 0.99959 0.00008 0.01% 0.99951 0.99967 0.99933
Apr 21, 2023 0.99978 0.00033 0.03% 0.99945 0.99985 0.99885
Apr 20, 2023 0.99945 -0.00050 -0.05% 0.99995 1.00005 0.99945
Apr 19, 2023 1.00006 0.00031 0.03% 0.99975 1.00045 0.99936
Apr 18, 2023 0.99975 -0.00020 -0.02% 0.99995 0.99995 0.99945
Apr 17, 2023 0.99995 -0.00030 -0.03% 1.00025 1.00035 0.99955
Apr 16, 2023 1.00025 0.00000 0.00% 1.00025 1.00056 0.99995
Apr 15, 2023 1.00035 0.00010 0.01% 1.00025 1.00056 1.00005
Apr 14, 2023 1.00025 -0.00030 -0.03% 1.00055 1.00066 0.99995
Apr 13, 2023 1.00056 0.00062 0.06% 0.99994 1.00086 0.99974
Apr 12, 2023 0.99995 -0.00039 -0.04% 1.00034 1.00075 0.99965
Apr 11, 2023 1.00035 0.00061 0.06% 0.99974 1.00055 0.99964
Apr 10, 2023 0.99975 -0.00019 -0.02% 0.99994 1.00025 0.99935
Apr 9, 2023 0.99995 -0.00009 -0.01% 1.00004 1.00056 0.99984
Apr 8, 2023 1.00005 0.00001 0.00% 1.00004 1.00056 0.99975