PAYC
Bán 274.34
Chênh lệch Chênh lệch0.94
Mua 275.28

Giao dịch Paycom Software, Inc. - biểu đồ giá PAYC

Bán 274.34
Chênh lệch Chênh lệch0.94
Mua 275.28
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PAYC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 274.32 10.57 4.01% 263.75 277.92 263.75
May 24, 2022 266.10 -0.62 -0.23% 266.72 270.67 263.86
May 23, 2022 273.85 -2.15 -0.78% 276.00 277.19 264.88
May 20, 2022 276.50 4.73 1.74% 271.77 276.82 264.10
May 19, 2022 269.24 3.50 1.32% 265.74 278.27 264.86
May 18, 2022 268.66 -6.06 -2.21% 274.72 278.00 264.73
May 17, 2022 281.01 -5.88 -2.05% 286.89 290.21 273.58
May 16, 2022 279.58 -2.29 -0.81% 281.87 289.02 278.66
May 13, 2022 288.22 10.16 3.65% 278.06 291.71 278.05
May 12, 2022 274.42 14.67 5.65% 259.75 280.14 259.69
May 11, 2022 265.70 -14.00 -5.01% 279.70 283.99 263.82
May 10, 2022 283.32 -0.92 -0.32% 284.24 289.70 271.49
May 9, 2022 279.91 -5.06 -1.78% 284.97 286.70 272.87
May 6, 2022 294.90 1.27 0.43% 293.63 301.27 277.72
May 5, 2022 300.14 -18.55 -5.82% 318.69 322.93 296.12
May 4, 2022 328.05 22.25 7.28% 305.80 329.31 291.01
May 3, 2022 287.83 -1.96 -0.68% 289.79 296.05 282.44
May 2, 2022 291.85 11.62 4.15% 280.23 292.49 275.94
Apr 29, 2022 281.20 -7.87 -2.72% 289.07 297.73 280.60
Apr 28, 2022 294.68 8.68 3.03% 286.00 297.23 280.70