0857
Bán 3.18
Chênh lệch Chênh lệch0.08
Mua 3.25

Giao dịch PetroChina Company Limited - biểu đồ giá 0857

Bán 3.18
Chênh lệch Chênh lệch0.08
Mua 3.25
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0857 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 3, 2022 3.177 0.019 0.60% 3.158 3.197 3.148
Sep 30, 2022 3.167 0.009 0.28% 3.158 3.217 3.138
Sep 29, 2022 3.148 -0.069 -2.14% 3.217 3.276 3.138
Sep 28, 2022 3.158 -0.049 -1.53% 3.207 3.237 3.158
Sep 27, 2022 3.227 0.010 0.31% 3.217 3.257 3.197
Sep 26, 2022 3.237 -0.109 -3.26% 3.346 3.346 3.197
Sep 23, 2022 3.395 0.039 1.16% 3.356 3.455 3.356
Sep 22, 2022 3.356 0.070 2.13% 3.286 3.395 3.286
Sep 21, 2022 3.366 0.060 1.81% 3.306 3.375 3.306
Sep 20, 2022 3.336 -0.010 -0.30% 3.346 3.366 3.326
Sep 19, 2022 3.336 -0.059 -1.74% 3.395 3.395 3.336
Sep 16, 2022 3.405 -0.020 -0.58% 3.425 3.425 3.375
Sep 15, 2022 3.455 -0.010 -0.29% 3.465 3.494 3.445
Sep 14, 2022 3.445 0.030 0.88% 3.415 3.455 3.415
Sep 13, 2022 3.465 0.000 0.00% 3.465 3.494 3.425
Sep 9, 2022 3.455 0.050 1.47% 3.405 3.465 3.405
Sep 8, 2022 3.623 0.000 0.00% 3.623 3.643 3.573
Sep 7, 2022 3.692 0.010 0.27% 3.682 3.692 3.583
Sep 6, 2022 3.722 0.030 0.81% 3.692 3.771 3.692
Sep 5, 2022 3.692 0.059 1.62% 3.633 3.732 3.633